Halve Norge vil kun ha norske flagg på 17. mai

En overveldende andel av spurte i en nylig Ipsos MMI-undersøkelse mente man ikke kunne flagge med et annet flagg enn det norske.
Foto: Claudio Castello
Mer enn én av to synes ikke det er greit at noen velger andre flagg på nasjonaldagen.
0Shares

En overvekt av nordmenn er helt eller delvis uenig i påstanden «Det er greit at noen velger å flagge med andre flagg enn det norske på 17. mai», viser en landsrepresentativ Ipsos MMI-undersøkelse, skriver Nettavisen.

Størst motstand finner man blant østlendingene og nordlendingene. Til sammenligning sier «bare» 51 prosent av vestlendingene det samme.

Trond Blindheim, sosiolog og rektor ved markedshøyskolen i Oslo, tror skillet mellom landsdelene kan forklares med det seremonielle.

 
Foto : Markedshøyskolen

– I Oslo går man forbi slottet og hilser på kongen. I tillegg har man Stortinget og regjeringen, sier han til Nettavisen.

Kjønnsforskjeller
Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom kjønnene. Kvinner synes i større grad enn menn at det er greit at noen flagger med andre flagg enn det norske.

17. mai-komitèen i Bergen synes det er helt greit at folk bruker andre flagg enn det norske på nasjonaldagen, forteller leder Arne Storetvedt til Nettavisen.

– Å ha et synspunkt på hva folk mener er vanskelig – det må forbli en privatsak, sier han til Nettavisen.