Hatet mot Vesten – terroren i Nice

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Terroren har igjen rammet Europa. Igjen har Frankrike vært målet.
0Shares

En lastebil har kjørt inn i festglade voksne og barn og brutalt meid ned 84 mennesker. President François Hollande har forlenget unntakstilstanden med ytterligere tre måneder.  

For første gang betegner den franske presidenten terroren som islamistiskog lover å bekjempe den. Kanskje er det på tide at flere tar inn over seg at terroren har noe med islam å gjøre, men vi må samtidig ta inn over oss atfredelige muslimske borgere er like sjokkert og redd som alle andre. 

Vi må erkjenne at islamisme og politisk islam er rundt oss, den har som mål å ta makten og innføre et slags kalifat eller en islamsk stat der menneskerettigheter, frihet, likestilling (som av islamistene blir sett på som en utelukkende vestlig idé) skal settes til side til fordel for Guds evige sharialover og bestemmelser. 

Samfunnsdebattant og forfatter Mina Bai (Foto: Arkiv).
Foto : Henrik Beckheim

Fiendebilder er ikke løsningen
Løsningen er ikke å lage fiendebilder av muslimer, den er heller ikke mer nasjonalisme, vi må holde hodet klart, målet er nettopp å bevare vårt mangfoldige og frie samfunn. Bevegelsesfrihet, livsglede, likeverd er ting voldelige islamister bekjemper. Vi må også rette vår oppmerksomhet mot den ideologi ultrakonservative muslimer sprer i vårt samfunn. Deres hat mot Vesten er ikke legitimt.

Det finnes ikke noe “vi og dem”, vi skal ikke sortere mennesker etter religiøse preferanser. Vi må se individet, ikke gruppen det tilhører, og aldri glemme at Europa er bygget på Den franske revolusjons idealer om frihet og likhet.

En stor del muslimer bærer med seg fiendebilder og hat mot Vesten. Dette har lenge plaget meg. Det er god butikk for religiøse ledere å nøre opp under hatet for å oppnå mer makt og støtte fra majoriteten. Invasjonen av Irak var et feilgrep, men den kan ikke brukes til å dekke over muslimenes egne feilgrep i Midtøsten lenger. 

Å påta seg offerrollen for å rettferdiggjøre hatet mot Vesten er blitt ganske stuerent etter Irakkrigen. Men vi må ikke glemmeat Frankrike sto imot USA og ville ikke invadere Irak. Det kostet Frankrike dyrt å stå alene imot amerikanerne. Og Frankrike er paradoksalt nok i den sammenhengen, det landet som til nå er blitt hardest rammet av islamistisk terrorisme i Europa. 

Når konspirasjonsteorier gjøres stuerne
Blant muslimer på den andre siden av kloden er det ganske sturent å mene at IS er laget av Vesten. Denne konspirasjonsteorien blir importert av muslimer i Vesten. Vi må konfrontere og bekjempe forenklede forklaringer som at krigen i Irak og BARE krigen i Irak har gitt grobunn for ISIS. Problemstillingen og mekanismene bak er mye mer kompliserte enn det forenklede fiendebildet de fleste muslimer har.

Islamismens fødsel etter den iranske revolusjonen av 1979 og de voldelige jihadistbevegelser som Al Qaida, Taliban, Al Shabab, Boko Haram og sist IS, som oppsto i regionen etter den, må ikke glemmes. Om vi skal leve fredelig side om side som europeiske borgere uansett religion, hudfarge og etnisitet, må vi verne omgrunnleggende europeiske verdier som likeverd, likestilling og frihet.

Vi må motarbeide hatet en del religiøse ledere og en del muslimer nører opp under. Det gir grobunn for ekstremisme og voldelig islamisme. Ved ikke åfremme et mere nyansert bilde av tingenes tilstand enn rent sinne mot Vesten, går vi islamistenes ærend og nører opp under polariseringen og hatet. 

Opprinnelig publisert på Mina Bais blogg. Gjengitt i sin helhet på utrop.no med hennes tillatelse.