– Politikere må i tiden fremover ytterligere adressere det positive ved ulike kulturer som møtes, og styrken i mangfoldet.
Foto: Mathias Willassen Hanssen
Innvandrere kan bidra ytterligere, men da må de aksepteres i arbeidslivet, skriver Hassan Nawaz.
474Shares
Latest posts by Hassan Nawaz (see all)

Søndagsspalten: Utrop ber politikerne fortelle om sin visjon for Norge

Arbeidsmarkedet er et av de viktigste verktøyene for innvandreres integrering. Sysselsetting er nøkkelen til god integrering og økonomisk selvforsørgelse. Flere studier avslører at etnisk diskriminering forekommer i norsk arbeidsliv, og at dette er et hinder for å delta i arbeidsmarkedet. Når vi i årene fremover skal skape og utvikle arbeidsplasser vil det være viktig å ha dette i bakhodet og tenke annerledes som arbeidstaker. 

Vår velferd har uten tvil blitt satt under enormt press. De kommende årene vil vi oppleve store økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Arbeidsledigheten er høy som følge av viruset, men i tiden fremover skal vi skape flere arbeidsplasser og det er en del ting vi må huske når det utvikles jobber i rekordfart. 

Politikere må fremheve styrken i det mangfoldige samfunnet

Jeg glemmer ikke bestefars gullhistorier om ankomsten til Norge. Den hyggelige mottagelsen, aksepten og de sjenerøse menneskene som stilte opp for ham. Heldagsvaktene han hadde på en falleferdig kiosk i ti år fikk meg til å tenke på verdiskapningen ved det. Verdien av å være i arbeid og å integreres som innvandrer. Han elsker Norge blant annet fordi arbeidslivet tok han imot med åpne armer, men det var da. I dag opplever ikke alle mennesker med innvandrerbakgrunn at det er slik. Flere opplever at samtlige virksomheter diskriminerer dem fordi navnet deres ikke er vestlig. Det skal ikke ha noe å si om du heter Sana eller Siri – for i Norge skal arbeidslivet hindre diskriminering og fremme mangfold og likestilling.

Skal vi få det til må vi i større grad jobbe for holdningsendringer i samfunnet. Politikere må i tiden fremover ytterligere adressere det positive ved ulike kulturer som møtes, styrken i mangfoldet, og hva som gjør oss mennesker så forskjellige. Vi kommer ikke videre med et problemfokus knyttet til sysselsetting av innvandrere.

Vi trenger et inkluderende arbeidsliv

Statistikken tilsier at flere innvandrere sysselsettes, men dessverre langt fra nok. Integrering av innvandrernes norskfødte barn er grunnleggende for å opprettholde og utvikle en bærekraftig stat. 

Det skal ikke ha noe å si om du heter Sana eller Siri 

i april 2019 kunne vi høre om Abdoolah (31) som hadde søkt på omtrent 60 ulike stillinger, men kun tre ganger ble han innkalt til intervju. Jeg er sikker på at anonyme jobbsøknader, IA-samarbeidet (Inkluderende Arbeidsliv), og samtlig andre tiltak vil fungere, men i bunn og grunn må vi alle jobbe for en langsiktig holdningsendring i vårt samfunn. Mennesker med innvandrerbakgrunn som har et potensiale må bli sett, akseptert og få anerkjennelse for deres arbeid. Velferdsproblemene blir synlige blant enkelte innvandrerfamilier når disse har dårlig økonomi, opplever sosial marginalisering, lav tilknytning til arbeidslivet, og psykiske utfordringer. Et inkluderende arbeidsliv er nøkkelen for å unngå disse blemmene – og det får vi ved å endre våre holdninger.

Muligheter for alle

Jeg er ikke etnisk norsk, men jeg vet at jeg er en potensiell bidragsyter og at alle med innvandrerbakgrunn er sterke bidragsytere – om de får det som trengs. Å bli sett, akseptert og føle seg inkludert. Jeg har troen på at vi kan få til alt dette, men det vil kreve at vi bidrar til en endring i retning at folk tenker, føler og handler positivt overfor hverandre, og ikke har en negativ tankegang rundt sine medmennesker, og deres ideer og verdier. Man må sikre at man får tak i de beste medarbeiderne ved å søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all den kompetanse som er tilgjengelig i samfunnet og uansett søkerens bakgrunn.

Den nasjonale dugnadsånden har virkelig kommet frem og satt sine spor og dype inntrykk gjennom denne krisen. Enten det er snakk om å tilby handlehjelp for de som er i risikogruppen eller lufting av hunder, så viser det meg hvor solidariske vi er i Norge. Vi ser en utvikling i retning av mer positive holdninger til innvandrere i arbeidslivet, og det må vi holde gående. I Norge skal alle ha like muligheter – uavhengig av hva ditt navn er.