– Problemene oppstår vel kun når andre prøver å fortelle deg hvem du er, hvordan du skal opptre, og hvilken identitet du tilhører, forteller Nancy Herz.
Foto: Leikny Havik Skjærseth
Hvordan skal unge takle oppgaven med å definere og konstruere sin identitet i et mangfoldig samfunn?, spør podcastvert Sophie Matlary i dette innlegget.

I podcasten min «Political Bark», tar jeg for meg ulike politiske og samfunnsrelaterte spørsmål. I hver episode bringer jeg en ny gjest, og lytterne får, på engelsk, innblikk i et spennende tema som angår både det mangfoldig sammensatte Norge og verden. Jeg ønsker å bringe samfunnsmessige og politiske spørsmål, både med globalt og nasjonalt perspektiv. I episoden fra den 4. mai snakker forfatter og aktivist Nancy Herz om identitet i 2021.  

Nye norske identiteter

Samfunnet vårt utvikler seg stadig i nye retninger og blir mer multikulturelt.

Et multikulturelt samfunn, med borgere med mer komplekse identiteter, er fremtiden.

Her snakker jeg om komplekse identiteter i den forstand at man gjerne kommer fra flere kulturer, snakker flere språk, samt vokser opp med mangfold rundt seg. Jeg er av den oppfatningen at det multikulturelle Norge er kommet for å bli, og at snart er den multikulturelle dimensjonen blitt et av hovedtrekkene ved samfunnet vårt, og ved vestlige samfunn mer generelt. 

Overalt i landet ser du mangfold, enten det er nyankomne flyktninger på mottak i Mandal, eller andre og tredje generasjonsinnvandrere i Oslo. Stoffet Norge er laget av har på en naturlig måte forandret seg, i en ganske rask fart, og vil fortsette å forandre seg fremover. Identiteten til Norge forandrer seg i takt med at borgerne også gjør det. 

Jeg vil mene at vi nordmenn ser annerledes på oss selv i dag enn det vi gjorde før: I dag feirer vi mangfoldet gjennom å fremme kulturelle, etniske, språklige og religiøse forskjeller. Vi feirer ulike høytider jevnlig, selv om jul og påske forblir høytidene de fleste feirer mest. Likevel heier vi på mangfoldet som etableres, gjennom å fremme verdier, tro og holdninger som i sin tur fremmer inkludering, rettferdighet og demokrati i Norge.

Å konstruere en identitet i stort mangfold

Det er med bakgrunn i dette at jeg valgte å sette sammen Identity in 2021: A conversation with Nancy Herz i siste episode av Political Bark. Jeg er nysgjerrig på hvordan unge som vokser opp med komplekse identiteter vil trives og blomstre med så mye ulikhet, og mangfold, hjemme og ellers. Hvordan skal man oppdra barna sine hvis de har flere nasjonaliteter, snakker flere språk, og har flere religioner. 

Stoffet Norge er laget av har på en naturlig måte forandret seg

Mer konkret, hvordan skal spesielt unge takle den vanskelige oppgaven å definere, og selv konstruere en identitet med så mye mangfold? 

Når andre vil fortelle deg hvem du er

I episoden forteller den norsk-libanesiske menneskerettighetsaktivisten lytterne om sin oppvekst, ungdomstid og sin kameleon-aktige forandring hva gjelder egen identitet. 

For det viktigste er ifølge Herz at man må forstå at «identitet ikke er et null-sum spill, der man ikke skal ha lov til å selv kombinere ulike identiteter og kulturer innenfor en større en». For ifølge Herz er «identitet noe som endrer seg, og man må gjennom livet utforske disse ulike identitetene og sidene av seg selv, uten å skulle bokse seg selv inn». Videre er valg av identitet noe personlig, og har ingen ting å gjøre med hva resten av samfunnet synes, forteller hun: «Problemene oppstår vel kun når andre prøver å fortelle deg hvem du er, hvordan du skal opptre, og hvilken identitet du tilhører». 

Er du nysgjerrig på dette temaet, og vil lese mer om Nancy sin fortelling, anbefaler jeg deg også å lese den nylig utgitte boken til Nancy Herz, Skal du ikke gifte deg snart? (Gyldendal Forlag 2021).

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.