Gode rammer for en god samtale | Nedre Romerike familievernkontor

Anstreng deg for å forstå den andre og til å lære av den andre, anbefaler skribenten.
Foto: Pew Research Center
Det går an å starte en samtale med partneren din uten at det oppleves som et angrep, skriver Nedre Romerike familievernkontor i dette innlegget. 

Hallo,

Mannen min og jeg strever med å få til gode samtaler. Vi føler oss fort angrepet av hverandre. Det er synd, for vi har så mye annet i samlivet som er bra når vi ikke snakker om vanskelige ting. Vi ønsker noen råd.

Hei,

For mange kan det være vanskelig å få til en god samtale uten at det oppleves som et angrep av den andre. Det kan være fordi samtalene ofte handler om noe viktig. Og når noe er viktig, er det ekstra vondt om det ikke blir tatt på alvor, spesielt av partneren som er vår nærmeste. 

Vi er redde for å bli avvist, og da er en naturlig reaksjon nettopp å beskytte seg. Forsvaret kan oppleves som et angrep av den andre. Spesielt vanskelig kan det bli hvis det vi ønsker å snakke om handler om noe hos den andre. Likevel er disse samtalene utrolig viktige, for uten dem kan det bygge seg opp irritasjon over tid. 

Når vi føler oss angrepet, forsterkes avstanden ved at vi tillegger den andre hensikter eller meninger som vi egentlig ikke har grunnlag for. Det blir viktig å stoppe litt opp, og ikke tolke den andre. Forsøk så godt dere kan å holde saken i fokus. 

Lag rammer for en god samtale

Her er noen forslag til hvordan dere kan lage rammer for en god samtale: 

  • Snakk ut ifra egne følelser og opplevelser, gjerne med jeg-budskap som «Jeg føler at …» og «Jeg tror jeg trenger/ønsker …». Alle trenger også noen ganger å forstå seg selv bedre, og kan få til dette gjennom å sette ord på tankene/følelsene. 
  • Mottaker lytter åpent og forsøker å forstå hva den andre ønsker å formidle. Tenk deg at du skal på en reise inn i den andres land og utforske det du ser der. Da må du legge ditt eget litt til side og være åpen for inntrykkene som kommer. Forsøk å være positivt innstilt og tenk at det alltid er en god grunn til at ting er som de er, og at årsaken ikke er vond vilje hos den andre.
  • Begge bytter på å snakke når det er tydelig at budskapet er forstått, både med tankene, men også med følelsene. Det vil si at begge forstår litt bedre hvordan den andre har det. Noen ganger kan det ta lang tid og kanskje er en pause nødvendig.
  • Det er viktig å ta imot den andres invitasjon, forslag, tanker, følelser og behov. Hvis man ikke tar imot, stenges kontakten av igjen. Da må det ofte en reparasjon til: «Unnskyld, jeg skjønte ikke at du forsøkte å si noe viktig. Kan vi prøve igjen?» eller «Jeg skjønner at jeg forventer mye av deg og kanskje blir litt kravstor, og at det kan være vanskelig å ta imot. Kan vi finne en bedre måte å snakke om det på, tror du?»
  • Sist, men ikke minst, vær fleksibel. Skift standpunkt om du må. Anstreng deg for å forstå den andre og til å lære av den andre. Kanskje finnes det gull et sted imellom dere som begge to må strekke seg mot, kanskje den ene lenger enn den andre. Premien er å ha det godt med den andre og kanskje ha blitt litt klokere, litt bedre eller litt rausere. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.