Når vi gjør feil i uttransporter, innrømmer vi det. I dette tilfellet var det klart at behovet for beskyttelse ikke var der, skriver Bjørn Lyster.
Foto: InfoMigrants
Opplysninger om Sorab, presentert i Utrop, var påstander, ikke fakta, skriver Bjørn Lyster i dette tilsvaret.
Bjørn Lyster
Latest posts by Bjørn Lyster (see all)

I «mediespeil» 30.9 skriver redaksjonen i Utrop at «UNE sendte pizzabaker Sorab fra Adamstuen til tortur i Iran». Dette presenteres altså som en faktaopplysning, mens det burde vært presentert med forbehold som en påstand. Hvis Utrop hadde sjekket opplysningen med oss, hadde vi sagt at vi ikke har funnet noen sammenheng mellom asylsaken det her er snakk om og de overgrepene han sier han ble utsatt for.

Trengte ikke beskyttelse

Å gi beskyttelse til de som trenger det er det viktigste vi i UNE gjør. Det er ikke bare en talemåte. I det ligger det også et ansvar for å undersøke, så langt det lar seg gjøre, påstander om at vi har sendt noen tilbake til forfølgelse. 

Det gjorde vi også i saken Utrop omtalte da påstanden ble fremmet tilbake i 2019. Den klare konklusjonen var at han ikke trengte beskyttelse av de grunnene han hadde gitt til UNE, verken før eller etter at han ble uttransportert til Iran. Detaljene i saken og hva konklusjonen bygger på, det er beskrevet i UNEs avgjørelse, som vi ikke kan gi detaljer fra fordi den er omfattet av taushetsplikt.

Kildekritikken manglet

Hadde konklusjonen vært en annen, ville vi ha innrømmet det, både i vedtaket og offentlig. Det gjorde vi i en annen sak, året før Sorab ble uttransportert. Da konkluderte vi med at en asylsøker hadde blitt returnert til Rwanda selv om han hadde behov for beskyttelse.

I andre tilfeller der det er påstander om at vi har sendt noen tilbake til forfølgelse, kan konklusjonen bli at vi ikke vet hva som har skjedd. Da kan det hende vi lar kritikk stå uimotsagt, fordi andre velger å mene noe sikkert om påståtte hendelser UNE ikke kan konkludere om.

Vi som jobber i UNE tar samfunnsoppdraget vårt på stort alvor. Derfor vil vi at pressen skal dekke feltet vårt, skrive om enkeltsaker og kikke oss i kortene. Men presseetikk tilsier å utøve kildekritikk i flere retninger enn vår. Når opplysninger er udokumenterte eller omdiskuterte, bør redaksjonen da unngå å presentere påstander som om de var fakta. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.