Barnet preges av hvordan vi voksne har det sammen | Familievernkontoret Christiania  

– La oss tenke at den tonen vi sammen skaper hjemme danner en «kjenningsmelodi» for vår familie.
Foto: Vida
– Den kjenningsmelodien vi skaper sammen, vil prege barnet i stor grad.
63Shares

Hei

Etter at jeg fikk barn selv, har jeg tenkt mye på min egen oppvekst. Jeg vil så gjerne at barna mine skal gå videre i livet med gode minner og muligheter. Kan du si noe om hva som skaper et godt og trygt hjem for barn, og hvordan forholdet mellom oss foreldre påvirker dette?

Hilsen far til tre

Kjære far til tre

Så utrolig fint å høre at du tenker over hva slags oppvekst du vil gi barna dine. Vi vet at oppvekstomgivelser er viktige for barnets utvikling og psykiske helse. Små barn er som svamper; de trekker til seg stemningen mellom foreldrene. Dette starter lenge før barnet er bevisst eller har egne ord for det.  

Kjenningsmelodi

La oss tenke at den tonen vi sammen skaper hjemme danner en «kjenningsmelodi» for vår familie. Kjenningsmelodien sier noe om hvordan vi har det sammen, og hvilke temaer vi kan snakke om uten at bakgrunnsmusikken blir for skummel. Hvordan er vår kjenningsmelodi? Er den klassisk, rolig og dempet? Frisk, lett og humoristisk? Overfladisk og tøysete? Røff, rocka, direkte og ærlig? Uforutsigbar og lite melodiøs? Eller er den som i en krimserie der det ligger farer på lur bak hver dør? 

Den kjenningsmelodien vi skaper sammen, vil prege barnet i stor grad. Hvordan vi foreldre møter hverandre, vil ha betydning for hvordan barnet utvikler sine relasjoner og reaksjonsmønstre.  

Parforholdets betydning for barnet 

I gamle dager brukte terapeuter gjerne et bilde om parforholdet som den hagen du lot dine barn vokse opp i. Var hagen preget av vakre blomster, nyklippet gress, malt gjerde og busker som var klippet slik at lyset slapp inn? Eller var hagen mørk og overgrodd, med glasskår i gresset, rustne spiker stikkende ut av gjerdet og tornebusker overalt? Jeg tror metaforen prøvde å beskrive det samme som kjenningsmelodien: Barnet preges av hvordan vi voksne har det sammen.  

Hvordan kan vi jobbe med parforholdet slik at vi bidrar til å gjøre barnets oppvekst trygg? Vi vet at å vise hverandre respekt og raushet, holde en vennlig tone, si takk og unnskyld, og å utarbeide gode vaner for å reparere etter en konflikt bidrar positivt. Unngå isfront og dørgende stillhet. Men latter, krangling, humor, satire, sinne, glede, tristhet og sorg hører også med. Det tåler barn hvis de har en grunnleggende trygghet.

Konsekvenser for barn

Barn som lever med en skummel kjenningsmelodi hjemme, vil få mindre kapasitet til egen utvikling. Det kan i verste fall føre til forsinkelser i utviklingen og kan stå som hinder for læring på skolen eller på andre arenaer.  

Foreldre står daglig i mange valg rundt grensesetting, skole- og husarbeid, aktiviteter, tidsbruk, skjermbruk og mye annet. Mange opplever at avgjørelser rundt barnet kan føre til konflikt i parforholdet. Det blir viktig at paret klarer å kommunisere slik at barnet ikke får en opplevelse av å være selve årsaken til foreldrenes krangel og dårlig stemning hjemme. Kanskje er det ikke alltid den konkrete avgjørelsen vi tar som er det viktigste, men dialogen rundt? Barn tåler bedre at foreldre mener ulike ting og velger ulike løsninger enn å leve i stadig konflikt som resultat av uenighet.  

Et godt parforhold bidrar til å skape gode oppvekstsvilkår for barn. Så må vi foreldre stå for hvilken kjenningsmelodi våre barn skal vokse opp med. 

Trenger dere hjelp til å finne riktig kjenningsmelodi?

For mange kan det være godt å oppsøke ekstra informasjon og veiledning. Vi kan anbefale:

  • Les relevante artikler om familielivet på foreldrehverdag.no
  • Sjekk hvilke tilbud din kommune tilbyr
  • Bestill time på nærmeste familievernkontor hvis dere har behov for å jobbe med parforholdet. Mange familievernkontor tilbyr også parkurs som kan være en fin plattform for å få det enda bedre sammen