Norge tok imot over 36.000 asylsøkere fra Ukraina i fjor

Statistikk fra UDI registrerte 36.000 asylsøkere fra Ukraina her i landet.
I 2022 ble det registrert vel 36.000 asylsøkere fra Ukraina her i landet. I tillegg er det kommet rundt 5.500 asylsøkere fra andre land.
0Shares

I 2022 ble det registrert vel 36.000 asylsøkere fra Ukraina her i landet. I tillegg er det kommet rundt 5.500 asylsøkere fra andre land.

Blant dem som er kommet til Norge fra Ukraina i år er 17.000 kvinner og vel 11.000 barn. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) per 30. desember 2022.

I tillegg til de ukrainske krigsflyktningene er det kommet om lag 5.500 asylsøkere fra andre land til Norge, men de endelige tallene er ikke klare.

Rundt 700 av asylsøkerne har oppgitt at de er enslige og mindreårige. Nesten alle i denne gruppen er fra enten Afghanistan eller Syria.

(©NTB)