Forfatter Sumaya Jirde Ali anmeldte komiker Atle Antonsen for ytringer mot henne på en bar i Oslo i fjor. Riksadvokaten vektlegger nå Antonsens intensjoner i stedet for Jirde Alis opplevelse av hendelsen.
Foto: Facebook
Skal intensjonen til den som ytrer noe avgjøre om mottakeren føler seg angrepet, spør Hatem Ben Mansour i dette innlegget.

Antirasistisk Senter er bekymret for ringvirkningene av at Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud mener det er greit å si ting som ellers ville vært regnet som straffbare hatytringer, om du «bare kødda», eller at det var «mislykket satire» slik han karakteriserer Atle Antonsens ytring under et mye omtalt barbesøk i fjor.

Når oppfattelsen av en ytring teller

Dette går på tvers av Høyesteretts uttalelse om at vurderingen av ytringer etter straffeloven 185 skal være «oppfatningen til den alminnelige tilhører», ikke intensjonen til den som ytret seg. 

Denne henleggelsen kan ha rekkevidde langt utenfor denne ene saken […]

Denne henleggelsen kan ha rekkevidde langt utenfor denne ene saken, utenfor rasisme og hatytringer, til alle saker der oppfattelsen av en ytring er avgjørende. 

Sender bekymringsverdig signal

Det kan strekke seg fra straffbare hatytringer mot grupper som beskyttes av Straffelovens paragraf 185; flerkulturelle minoriteter, skeive, mennesker med funksjonsvariasjoner og religiøse, eller saker om trakassering og trusler. Men også i hverdagen, på arbeidsplassen, skolen, idretten og i utøvelsen av andre fritidsinteresser, og ikke minst i utelivet. 

Vi på Antirasistisk Senter er derfor bekymret for hvilket signal dette sender og at det kan føre til mer rasisme og trakassering i det offentlige rom.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.