– Vi er svært positive til samarbeid med andre skeive organisasjoner i tiden som kommer. Vi påpeker likevel at Salam er en separatistorganisasjon, og en av grunnene til at man har forskjellige skeive organisasjoner er fordi man har forskjellige fokus og strategier, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser skeive muslimer i Londons Pride-markering.
Foto: Commons Wikimedia
«Salam er en interesseorganisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn som vil bygge fellesskap, tillit og løfte skeive muslimers komplekse erfaringer. Vi skal kjempe for vår plass og stemme i den skeive bevegelsen og samfunnet for øvrig», skriver styret i Salam i dette innlegget.  
Hamid Waheed, Refel Abeid og Ibrahim Fazlic
Latest posts by Hamid Waheed, Refel Abeid og Ibrahim Fazlic (see all)

Følgende tekst ble første gang publisert i Blikk den 26. januar og gjengis i Utrop etter avtale med skribentene og med Blikk.

Da det nye styret ble oppnevnt under årsmøtet i mai 2022 var det med håp om større profesjonalisering og et organisatorisk løft. Tidligere styreleder Omar Orhan Akhtar, med sin erfaring og kompetanse, lå godt an til å lede dette arbeidet. Styret og organisasjonen hadde ønsket seg tidligere styreleders innspill til en eventuell omorganisering og tetting av hull og mangler i organisasjonsstrukturen.

Akhtar trakk seg fra sitt verv 10.09.2022 og delte et internt varsel til styret om organisasjonen samtidig med oppsigelsen. Styret var like etter i gang med en prosess om å utrede punktene i dette varselet, der samtlige bekymringer var nye for styret og hadde aldri blitt diskutert under et styremøte. 

Tilliten mellom styret og daværende styreleder ble ytterligere brutt da Akhtar så valgte å dele varselet med pressen uten å orientere. Styrets interne granskningsarbeid ble iverksatt som følge av dette og at det nye styret hadde behov for inngående informasjon om Salams drift. 

Styret i Salam har tatt varselet på alvor og har gjennomført granskningen med en ekstern rådgiver. Rådgiver har fått innvilget innsynsrett i organisasjonens digitale- og fysiske arkivsystem, e-postadresse for postmottak, regnskap m.m. Rådgiver har også fått tilgang til korrespondanse med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), samt deltatt i flere av samtalene som ble gjennomført med tidligere og nåværende ansatte, styremedlemmer og andre parter som har vært relevante for behandlingen av varselet.

Styret i Salam bemerker seg at både Bufdir og IMDi har gjennomført egne prosesser rundt varselet. Styret er fornøyd med at ingen av partene har sett behov for videre undersøkelse.

Fra Salams sin side ønsker styret å dele betraktninger som følge av granskingen.

Angående økonomi og ansettelser

Når det gjelder økonomi, har sittende styre med ekstern rådgiver funnet flere punkter som ikke stemmer i Akhtars varsel.

Akhtar trekker frem mangel på transparens blant sekretariatets økonomistyring samt årsrapporter som ikke har blitt fremvist i årsmøte. Dette stemmer ikke da årsrapporten, dagsordenen, protokollen og regnskap for 2021 ble presentert og diskutert. Vi kan påpeke at daværende styreleder ikke var til stede da årsrapporten og regnskap ble gjennomgått. I etterkant av styremøtene har de sentrale økonomiske dokumentene vært tilgjengelige for innsyn for både styret og sekretariatet på etterspørsel.

Når det gjelder den økonomiske styringen av Salam er det slik at denne er tillagt generalsekretær gjennom stillingsinstruks. Økonomiansvarlig i styret har arbeidet tett med økonomien med både rapportering og med håndtering av økonomisk støtte.

Alle som per dags dato har blitt ansatt i Salam med lønn, har måttet bli godkjent av styret. Dette har vært vanlig praksis i Salam siden start. Kortere engasjement og annet arbeid som på andre måter mottar honorar har ikke alltid blitt gjennomgått av styret da vi ikke har sett nødvendigheten rundt det. Vi påpeker samtidig at det er forskjell på lønnede ansettelser og honorerte, tidsbegrensede oppdrag.

Angående konfliktnivå, fryktkultur og ukultur

Styret oppfatter gjennom granskingen at det har vært et høyt konfliktnivå mellom flere parter i organisasjonen før vår inntreden. Salam er en ambisiøs organisasjon som vil mye med få ressurser, og dette har resultert i overarbeid og stress. Da vi er opptatte av å ha et trygt arbeidsmiljø, utarbeider vi nå en konflikthåndteringsprotokoll og har bedret organisasjonsstruktur som et hovedmål for budsjettåret 2023.

Salam ser positivt på tiden fremover, både for våre medlemmer, ansatte, frivillige og samarbeidspartnere.

Angående fest, ballroom og religiøs aktivitet

I Blikk, 17.10.2022, uttaler tidligere styreleder Akhtar at Salam oppgir å tilby en feministisk og skeiv moské med månedlige bønnesesjoner, men at det har vært en dreining mot fest, ballroom og andre aktiviteter til fordel for trosbaserte aktiviteter.

Styret viser til årsrapport fra 2019: «Målet har vært å samle medlemmer til bønn. Det har vi lyktes med under ramadan, men ellers ikke i den grad at en egen moské står seg. Vi har bestemt oss for å legge initiativet på is, men ønsker å ivareta behovet gjennom øvrige aktiviteter i organisasjonen, og kommer tilbake til initiativet når tiden er moden.»

Når det gjelder Salams samarbeid og prosjekter med ballroom-arrangementer har styret forstått at dette ikke er initiativer som er fremmet og drevet av sekretariatet, men som tar utgangspunkt i medlemmers ønsker. Vi erfarer også at ballroom-arrangementer er del av antirasistisk, skeiv tradisjon og kulturarv. Dette faller dermed innenfor Salams interessefelt.

Samarbeid

Vi er svært positive til samarbeid med andre skeive organisasjoner i tiden som kommer. Vi påpeker likevel at Salam er en separatistorganisasjon, og en av grunnene til at man har forskjellige skeive organisasjoner er fordi man har forskjellige fokus og strategier. Selv om feltet jobber for mye av det samme, er det naturlig at det oppstår uenigheter. Dette betyr ikke at Salam ikke samarbeider og ikke vil opprettholde samtaler med de andre organisasjonene.

Tidligere styreleder Akhtar har uttalt seg i offentligheten om å opprette ny organisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn i podkast fra Likestilling, integrering og mangfold (LIM), 02.11.2022.

Dersom planene om ny organisasjon gjennomføres, ønsker styret en profesjonell dialog og eventuelle samarbeid velkommen. Akhtar er selvfølgelig også fortsatt velkommen som Salam-medlem og på alle våre arrangementer.

Fremover

Vår interne gransking har vært en omfattende prosess drevet av lange dager over lengre tid med frivillig arbeid.

Salam er en interesseorganisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn som vil bygge fellesskap, tillit og løfte skeive muslimers komplekse erfaringer. Vi skal kjempe for vår plass og stemme i den skeive bevegelsen og samfunnet for øvrig.

Vi vil til slutt takke våre medlemmer og støttespillere som har vært svært tålmodige med det relativt nye styret og situasjonen Salam har stått i. Vi ser frem til en framtid med nye aktiviteter og gode utfordringer.

Omar Akhtar, som nevnes i teksten, har skrevet et tilsvar som ble publisert i Utrop den 3. februar. Det ble først publisert i Blikk den 26. november.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.