Bashe Musse er Arbeiderparti-politiker og talsperson for somaliere
Foto: Skjermdump NRK
Jeg har sett hele intervjuet med Bashe Musse angående saken om koranskolebarna. Jeg lyttet intervjuet tre ganger og tolket det ord for ord. Nå sitter jeg igjen med et inntrykk av at Bashe har blitt urimelig behandlet.
Ismail A. Hussein
Latest posts by Ismail A. Hussein (see all)

Jeg klarer ikke å forestille meg at NRK kan ha hatt andre motiver annet enn at de har vært uheldig med translatørene. Jeg veit også hva feiltolkning kan føre til, har møtt selv mennesker som måtte sitte årevis på et asylmottak uten muligheter bare fordi offentlige etater benyttet seg av dårlige oversettere. Så det er lite som nå overrasker eller sjokkerer meg når det kommer til språklige misforståelser. Men jeg har høye forventninger til NRK- som det eneste ikke-kommersielle mediebedriften her i landet. Derfor har jeg valgt å skrive om dette.

Først har jeg mange spørsmål til NRK som jeg mener har høy allmenn interesse: 1–Hvem har i utgangspunktet tipset dette intervjuet til NRK? Hva slags forhold har vedkommende til Bashe Musse? Er det en kjent samfunnsdebattant som tidligere har vært i debatt med Bashe Musse og vil nå kvitte seg ham som Somaliernes fremste talsperson i Norge? En annen politiker, med tanke på at det snart er kommunevalg? Eller en annen person med hevnmotiver?

Er det noe som helst forhold mellom tipseren og de som har tolket intervjuet? Kan det hende at tipseren er en av de to translatørene som NRK sier at de har brukt i oversettelsen?

Det er ikke utenkelig at slike tabber (bruk av tipseren som tolk) forekommer ettersom mediebransjen sliter med økonomien og vil spare mest mulig. Det kan sannsynligvis også gjelde for NRK som nylig måtte si opp egne ansatte på grunn av manglende ressurser?

Eller har NRK rett og slett bare funnet ut at det er på tide å kvitte seg med de gamle talspersonene som de selv årevis fremmet som våre egne talspersoner, de medieskapte somaliske talspersonene.

For utfra det jeg veit, har norsk-somaliere aldri gått til urnene for å velge sine egne talspersoner som skulle snakke på vegne av oss. Det kommer heller aldri til å skje siden det norsk-somaliske miljøet er mangfoldige; et miljø som rommer ulike mennesker med ulike interesser av ulike bakgrunner og med svært forskjellig syn på alt som rører på seg her i landet.

Blant norsk-somaliere finnes det islam-kritikere, personer med tilknytning til rasistiske nettsider, kommunister, sosialister, liberalister, konservative og ultra konservative. Både likegyldige og svært engasjerte mennesker.

Derfor burde en ting ha vært krystallklar for lenge siden: Vi har aldri hatt somaliske talspersoner i Norge og det har vi nå heller ingen behov for.

Når dette er sagt, så ønsker jeg selvfølgelig flere aktive somaliere både fra den yngre og eldre generasjonen som deltar i samfunnsdebatten på sine egne premisser, engasjerer seg i de sakene som angår dem både lokalt og nasjonalt.

Vi har alle en egen somalisk identitet og tilhørighet og den kan folk bruke slik de selv ønsker men ingen har råderett til å representere eller snakke på vegne av alle somaliere i Norge kun i kraft av sin egen somalisk identitet og tilhørighet.

Bashe Musse har vært en av de fremste samfunnsdebattantene med somalisk bakgrunn som norske medier har brukt i mange år. De gangene jeg fikk med meg hans aktiviteter, har jeg både vært enige og uenige i noen av de tingene han tok opp.

Han er utrolig flink på somalisk og tilbringer veldig mye tid i det somaliske miljøet imotsetning til mange samfunnsdebattanter med somalisk bakgrunn. Han kjenner forholdene godt og kan føre gode samtaler med den eldre generasjonen, noe man kan observere i løpet av dette intervjuet. Jeg har aldri sett ham snakke på somalisk før).

Vi trenger virkelig noen som kan ta opp tøffe debatter, ikke bare i mediene men også blant foreldre og den eldre generasjonen. Det er her brorparten av jobben må gjøres og her vil Bashe i framtiden også ha en fremtredende rolle og kan spille en viktig og konstruktiv rolle, også etter denne urettferdige stormen.

Men jeg har høye forventninger til NRK når det kommer til redelighet, nøytralitet og det å se helheten i det de skriver om. Og her opplever jeg at NRK svikter totalt og tolker Bashe Musse i verste mening.

I en tid preget av utbredt Fake news er NRKs samfunnsrolle viktigere enn noensinne og da bør de ikke tolke og vinkle saker så virkelighetsfjernt som det nå har blitt gjort i dette tilfellet.

Basert på dette intervjuet tar Bashe avstand fra tortur og vold mot barn. Han sier klart og tydelig at vi ikke kan overføre våre problemer til Somalia, et land som fra før har hatt store problemer. Han tar til orde for å styrke tilliten mellom samfunnets institusjoner(barnevernet) og foreldrene slik at man kan hjelpe norske barn i Norge.

I hele intervjuet kan jeg ikke høre ting som tyder på at han ikke tror det barna har fortalt. Snarer tvert gir han uttrykk for sjokk og at dette er virkelig ille.

Her er et utdrag fra intervjuet:

《Det er langt fra min forståelsesevne og menneskelig sympati at to voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast》

Et annet sted i intervjuet bekrefter han at slike skoler finnes.

Her er det utdraget fra intervjuet:

«Nå finnes det skoler, som står langt fra vår somalisk og muslimsk kultur. Før hadde man stort sett tillitt til koranskoler, foreldrene kunne stole på at barna blir passet godt nok. Men nå er situasjonen helt annerledes. Borgerkrigen har påvirket Somalia, nye problemer har dukket opp og ikke minst nye og rare mennesker har kommet og åpnet egne skoler. Så det viktige spørsmålet er følgende: Veit foreldre hva slags skoler de sender sine barn til? Hvem som driver disse skolene og ligger de på trygge omgivelser? Hva slags miljø havner barna i når de er der? Får de nok oppfølging fra sine foreldre mens de går på skoler i utlandet? Eller blir disse barna sviktet og overlatt til seg selv? Det er disse spørsmålene vi somaliere trenger å diskutere»

Dette er også et annet utdrag fra intervjuet:

«Vi i Norge tar et felles ansvar for alle barn, med andre ord er det norske samfunnet medeiere av alle barn i Norge. Kulturen i Somalia var annerledes: der kunne foreldrene behandle barna sine slik de selv ønsket, der var det ingen som kontrollerte deg med hva du gjorde mot dine barn. Her tar samfunnet et felles ansvar for barna, man får veiledning og oppfølging fra kommunenes institusjoner. Så ja foreldre har rett til å ta med barna til utlandet, men når disse historiene kommer fram, så er samfunnet nødt til å ta et felles ansvar for disse barna»

Alt i alt kan jeg ikke se at Bashe Musse gir uttrykk for at han ikke tror på det barna har fortalt. Og hverken jeg eller de somaliske språkekspertene jeg kontaktet, klarer å få et slikt inntrykk i løpet av det lange intervjuet.

Derfor vil jeg oppfordre NRK til å kaste et nytt blikk over saken og ikke minst besvare de spørsmålene som melder seg. Men viktigste av alt er at NRK nå tar den eneste etisk riktige beslutningen, nemlig å gi en uforbeholden unnskyldning til Bashe Musse. Det er rettferdig å rydde opp etter uriktige framstillinger. Og det er ingen skam å se seg i speilet når man har gjort feil mot medmennesker, det bør også gjelde mektige NRK!