Videobudskapet til Fahad Qureshi vekker reaksjoner
Foto: Skjermdump
Senter for Sekulær Integrering (SSI) gjennomgår i dette innlegget argumentene fra Islamsnets nye video.

Det er sterkt bekymringsfullt hvordan Islamnet utkledd som et religiøst misjonsforetak manipulerer seg frem hos våre unge i denne videoen og på sine nettsider med falske lovnader om å tilby meningen med livet. 

Jeg har selv norsk-pakistansk bakgrunn og blir bekymret når andre norsk-pakistanere driver wahhabististisk/salafistisk organisasjon i Norge. Fordi så lenge det finnes ekstreme organisasjoner så vil det alltid eksistere potensialet for radikalisering og vold fra dem.  

Jeg tar for meg de enkelte påstandene i videoen og manipuleringen som ligger bak. 

«Økende hatet mot muslimer skal ta slutt.»

Fahad Qureshi er en av initiativtagerne til Islamnet.
Foto : Kjetil Hegna
• De prøver å bygge opp en myte som ikke stemmer.  Det er ingen betydelig hat mot muslimer i Norge. Norge er et tolerant og raust land som setter religionsfriheten høyt. SIAN klarte å mobilisere under 5 personer til sin markering på Gjøvik i juni i år. Selv om høyrepopulister har økt sin velgeroppslutning og høyreekstreme mobiliserer så er tilslutning til høyreekstremisme lavt og ikke akseptert av hverken majoriteten eller av loven. Det er Islamnet som selv som skaper en spiral av mistillit til muslimer.  Uten ekstreme organisasjoner som Islamnet hadde vi hatt mye mindre skepsis til islam og muslimer.

«Muslimer som blir forfulgt og drept skal oppleve fred og rettferdighet»( med bilde av barn i Syria).

  • Syria har blitt en storpolitisk slagmark. Men Islamnet bør ikke snakke høyt om forfulgte muslimer. De bidrar selv til forfølgelsen av andre muslimer og liberale med sin ekstreme wahhabisme der det er meget lav terskel for at andre tolkninger blir erklært vantro. Det var denne metoden Saud familien brukte for å kolonialisere Arabia ved å erklære andre muslimer for ikke-troende og regelrett massakrere dem.

«Muslimske søstre skal gå trygt uten stygge blikk, bemerkninger og trakassering». (Med bilder av muslimske kvinner som blir angrepet av hvite mennesker)

• Dette er en løgnaktig påstand. Det er faktisk i et sekulært land som Norge at muslimske kvinner kan trygt arbeide, gå alene på gata, bo alene og ha all rettssikkerhet de kan tenke seg som likestilt med motsatt kjønn. Det er i idealsamfunnet til Islamnet at en kvinne ikke kan leve uavhengig. Islamnet vet godt hvordan kvinner har det i islamistiske land som Saudi Arabia. Det er meget få episoder om muslimske kvinner som blir trakassert i Norge, og da er det som regel høyreekstreme eller ekstreme muslimer selv som står bak. Hadde Islamnet fått bestemme så hadde alle kvinner måttet skjule seg fra offentligheten, og ha tillatelse fra en verge for helt elementære handlinger. Dette minner om ordningen med psykisk utviklingshemmede personer i Norge som ikke kan ta vare på seg selv og dermed må ha en verge for å ta avgjørelser.

«…den unge muslimen skal ha sine moralske verdier intakt.» (Bilde av hijabist)

• For Islamnet er altså moralske verdier definert som hijab og kontroll av kvinners seksualliv. Hijab står for kontroll av kvinner og deres valgfrihet og dermed lydighet. Dette handler religion om for denne organisasjonen. Mens menn kan i Islamnets ideelle samfunn både ha flere koner og voldta slavinner under en krig slik at seksuell kontroll dermed ikke gjelder dem. Samtidig lokkes det med seksuell overflod og fråtseri i paradiset for de mennene som ofrer seg for islam.

«…troende skal bli respektert uten at han/hun vanner ut sin tro…»

• Å bli tolerant, multikulturalistist og humanistisk er for dem å «vanne ut sin tro». Derfor er de sterkt fiendtlige til liberale og tolerante muslimer og vestlige samfunn.

«muslimer skal komme tilbake til Allah og islam»

• Nå kommer Qureshi inn mot det som er målet for Islamnet, altså å misjonere blant muslimer og invitere dem til sin ekstreme praksis og tolkning av islam. Å invitere muslimer til ekstrem islam er å gi avkall på de tolerante retningene islam har utviklet seg til i flere muslimske samfunn. Med wahhabistenes petrorikdom har de klart å radikalisere flere muslimske miljøer med sin ekstreme tolkning.

«Nordmenn skal se hvor vakker islam er» (Viser intervjue av konvertitter som sier «islam kunne tilby veldig greie svar».)

• De henvender seg gjerne til unge sårbare personer som ikke har nok erfaring og kunnskap om likeverd og individets rettssikkerhet og inviterer dem inn til sin intolerante forståelse av religion. Det er ikke rart at en av fem konvertitter var blant de radikaliserte (PST rapport) når man ser hva slags organisasjoner som jobber iherdig for å konvertere mennesker til islam.

«Starte et senter for misjon og opplæring i tråd med de første generasjoner av muslimer.»

• Dette eventuelle senteret blir en underavdeling av wahhabismen fra Saudi Arabia i Norge som preker en ekstrem islam.

«De opplærte skal senere etablere muslimske barnehager og skoler».

• Da sier det seg selv hva som skal læres bort til barna og hva slags virkelighetsbilder og fiendebilder som tildeles de unge. Vi får unge som blir fremmedgjorte og fiendtlig innstilt til det liberale flerkulturelle samfunnet de har vokst opp i.

«Disse opplærte skal vekke troen hos muslimer og forsvare islam i samfunnet, politikken og akademia og bringe ære til islam».

• Islamnet ønsker å opplære og utvikle ekstremister som skal forsvare sharia og diktatur som samfunnsordning istedenfor et samfunn med debatt, multikultur og opplysning som fundament for valgfrihet og fredelig sameksistens. 
Det bekymringsfulle er også at holdninger i Islamnet finnes også i vanlige moskeer som er en utfordring for demokratiet. Jeg viser i denne sammenheng til SSIs demonstrasjon mot Ahle Sunnat moskeens imam på Grønland i fjor.