Den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner vil forsikre Aiman Shaqura om at regjeringen tar integreringsløftet på alvor.
Foto: Regjeringen
Den 6. september brakte Utrop et innlegg av Katja Busuttil der hun etterlyser større mangfoldskompetanse i skolen. «Regjeringen har iverksatt tiltak for dette», svarer Kunnskaps- og integreringsministeren.
Jan Tore Sanner
Latest posts by Jan Tore Sanner (see all)

Kajta Busuttil stiller meg i et debattinnlegg spørsmål om skolene har nok mangfoldskompetanse. Jeg mener svaret er nei, og det vil vi gjøre noe med.

Busuttil peker både på utfordringer med barn som sendes ut av landet for skolegang og disiplinering, og mangelfull oppfølging både fra skolen og andre offentlige tjenester.

Jeg deler engasjementet for å forhindre at barn og unge mot sin vilje etterlates i utlandet, der mange også utsettes for vold og uforsvarlige forhold. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak, som vil ha en reell betydning. Vi har blant annet sørget for å ansette flere minoritetsrådgivere på skoler, som kan bistå barn og unge som opplever negativ sosial kontroll og tvang. Vi har styrket tilskuddene til frivillige organisasjoners arbeid med å endre holdninger og praksis som ligger til grunn for slike overgrep.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak, som vil ha en reell betydning

Kompetansen i barnevernet og andre tjenester økes, slik at flere ser, forstår og kan gripe inn for å hjelpe dem som utsettes for dette. Regjeringen la nylig frem en ny strategi for integreringspolitikken, der vi også varsler at vi vil gjennomgå enkeltsaker for å vurdere hva som har sviktet, og hvordan vi kan sørge for at vi hjelper barn og unge bedre i fremtiden.