Ukulturer og negativ sosial kontroll fører til mindre fysisk aktivitet

En stor andel av befolkningen på østkanten i Oslo har minoritetsbakgrunn, og det er et gjennomgående problem at jenter med minoritetsbakgrunn er i altfor lite fysisk aktivitet. Bilde fra Kolbotn ILs basketlag.
Foto: Iman Meskini
I romjulen kom det frem at barn og unge på østkanten oftere er overvektige eller har høyere BMI enn barn på vestkanten. Urovekkende, men ikke nødvendigvis så overraskende, skriver Arina Aamir og Jenny Helene Syse, Bystyrerepresentant (H) i dette innlegget.

I Oslo kommunes rapport Oslohelsa viser tallene tydelige forskjeller på overvekt og fedme avhengig av hvilken bydel du vokser opp i. Rapporten tar utgangspunkt i 3.- og 8.-klassinger. Og bydelsforskjellene spriker mer når elevene blir eldre.

Overvekt kan ha mange årsaker. Mangel på fysisk aktivitet, dårlig kosthold og usunne valg og alternativer. Det er på mange måter et problem at en Happy Meal på McDonalds koster 50 kroner og en salat på Meny godt over 100-lappen. 

Det er ikke til å skyve under teppet at folk på østkanten generelt sett har dårligere råd enn de på vestkanten. Da har pris mye å si når man velger maten man skal spise. Billige alternativer velges over de sunne – og der det sunne ofte er det beste for vestkanten, er det billige oftest det beste for mange familier på østkanten. Der mange andre har muligheten til å velge og vrake mellom varer på Rema, eller retter på menyer, så er situasjonen for mange familier at de kun velger det billigste. Det får konsekvenser for deres barns helse, livsstil og vekt. 

Mat og kosthold alene er likevel ikke den eneste årsaken til overvekt. Livsstil og fysisk aktivitet er minst like viktig. Forskjellen er størst mellom de som er fysisk aktive og de som ikke er det. Utfordringen her er mange. 

Har dårlig økonomi

Noen barn går ikke på fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd. Der er byrådets løsning enkel, å tilby gratis fritidsaktiviteter for de familiene med dårligst råd, slik som er vedtatt i byrådsplattformen. Ikke bare vil det skape flere muligheter til å opprettholde en god livsstil og bidra til fysisk aktivitet, men idretten er ikke minst en viktig sosial møteplass for barn og unge på fritiden. Det er det viktig at vi ikke glemmer. 

Men det er ikke alle steder utfordringen er dårlig økonomi. Noen steder i Oslo er det ikke nok plass til barn og unge på idrettslag fordi det er for fullt med lange ventelister. Oppgaven vår der må være å sørge for at alle barn og unge skal ha mulighet til å gå på en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø. Det må være et minstemål. 

Minoritetsjenter mindre fysisk aktiv

Likevel løses ikke alle utfordringer med tilgang på fritidsaktiviteter og finansiering av dem. En stor andel av befolkningen på østkanten i Oslo har minoritetsbakgrunn, og det er et gjennomgående problem at jenter med minoritetsbakgrunn er i altfor lite fysisk aktivitet. Det kan i noen tilfeller ha med mangel på motivasjon å gjøre, slik som begge undertegnede i dette innlegget kjenner seg godt igjen i – men ofte har det noe med ukulturer og negativ sosial kontroll å gjøre også. 

Ikke alltid er det vondt ment av foreldrene. De vil heller at jentene skal sitte hjemme gjennom hele sin fritid og jobbe med skolearbeid slik at de kommer inn på «elite-studiene». Men det er også tilfeller av foreldre som ikke vil sende sine døtre på fritidsaktiviteter fordi de mener at kvinnen og jentens plass er i hjemmet. De skal ikke gå ut på fritiden, og mange jenter opplever å bli mistenkeliggjort av sine familier dersom de går ut utenom skoletid. Der deres sønner får full bevegelsesfrihet, blir jentene kontrollert, undertrykket og begrenset. 

Dette er problemer som flere minoritetsrådgivere i skolene i Oslo er godt kjent med og trekker frem som særlig alvorlig. Frihetsberøvelse, spesielt for jentene, skjer fortsatt og er et stort og godt utbredt problem. 

Resultatene av denne ukulturen går ikke kun utover ens psykiske helse, men også på ens fysiske, med dårligere livsstil og dermed oftere overvekt. Muligheten til å kunne ta del i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal alltid være der, og det er en viktig prioritering for byrådet. Det handler om å gi ALLE en mulighet til å leve sunne og gode liv, både fysisk, psykisk og sosialt.