Vi trenger et internasjonalt samarbeid for å løse flyktningkrise, men EU-toppmøter er feil forum å løse flyktningkrisen i, skriver Frankie Rød i dette innlegget.
Foto: Flickr
Det er ikke Europa, men flyktninger som betaler med livet sitt for at EU skal slippe å hjelpe mennesker i nød.
Reidun Berntsen Heggen, leder i Ungdom mot EU og Frankie Rød, sentralstyremedlem i Ungdom mot EU
Latest posts by Reidun Berntsen Heggen, leder i Ungdom mot EU og Frankie Rød, sentralstyremedlem i Ungdom mot EU (see all)

Knut Andre Sande skriver at «EU er vår beste mulighet til å løse flyktningkrisa». Dessverre har det vist seg at EU bare gjør vondt verre.

Hovedproblemet med EU, er at det kun diskuteres utfordringer som de europeiske statene står overfor, og disse problemene er fundamentalt annerledes enn de flyktninger har. Presset på velferdsstatens tjenester, fulle flyktningleiren og en økning i ulovlige asylsøkere er flyktningkrisen sett fra EU. Mennesker blir redusert til tall når de ikke blir hørt.

Vi trenger et internasjonalt samarbeid for å løse flyktningkrise, men EU-toppmøter er feil forum å løse flyktningkrisen i. EU lover riktignok planer for å løse krisen, men disse planene tar ikke hensyn til at asylsøkere først og fremst er mennesker. Derfor kom de for eksempel ut fra toppmøte i juni 2018 med uttalelser om hvor bra det er at de har fått skjerpet sikkerhetssamarbeidet, og at avtalene med nabolandene er gode å ha nå som krisen igjen ser ut til å ta seg opp. De skrøt av ha redusert den «ulovlige» innvandringen til Europa med 90%. Vel viten om at det er få eller ingen lovlige veier inn til festning Europa. Å ta inn flere asylsøkere skulle selvfølgelig være frivillig for medlemslandene.

EU gjør vondt verre.

Allerede i 2016 sa Leger Uten Grenser at de hadde fått nok av EU og landene i Europa som støttet EU-Tyrkia-avtalen. De nektet å ta imot støtte fra land som vedtok politikk som gjorde jobben deres vanskeligere. Siden da har EU bare blitt verre, og har inngått avtaler med blant annet den Libyske grensevakten.

Knut Andre trekker frem Trump sin inhumane asylpolitikk, men det er tydelig at Trump har hentet inspirasjonfra Europa. I Moria-leire i Hellas har de elektriske gjerder for å holde fedre unna barna sine. Trump ønsker å bygge en mur mellom USA og Mexico, EU har Middelhavet og stenge grenseavtaler. Det er ikke Europa, men flyktninger som betaler med livet sitt hver eneste dag for at EU skal slippe å hjelpe mennesker i nød.

Hvis Europa hadde nøyd seg med å lytte til FNs anbefalinger, som faktisk er et internasjonalt forum for å diskutere nettopp internasjonale kriser. Så tror jeg Europa hadde vært bedre rustet til å ta inn det menneskelige perspektivet. FN har tidligere vist seg å ha et mer humant syn på flyktninger enn EU. Dette reflekteres i de internasjonale menneskerettighetene som fastslår retten til å søke asyl.

EU har vist seg å stå på feil side i kampen for en mer human asylpolitikk. Da hjelper det ikke at Europeisk Ungdom forsikrer oss om at om bare Norge blir med i EU, så skal flyktningpolitikken bli så mye bedre. Vi har alle et personlig og politisk ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og vi har et ansvar om å si ifra Europas elite går sammen og lager regler for å stenge mennesker ute.