Muslimsk grunnskole i Oslo?

Allerede i høst kan Oslo få en muslimsk skole.

Foreningen Fredsskolen vil etablere en egen religiøs grunnskole i Oslo. Hovedformålet er å hindre
muslimske barn blir utdannet til ekstremisme i utlandet. I tillegg vil det være en fordel for foreldre å kunne sende
barna deres til skolen i Norge i stedet for koranskoler i utlandet, mener foreningen
ifølge NRK.

Høyres skolebyråd Torgeir Ødegaard er positiv til søknaden dersom skolen innfrir visse
formelle krav.

Skolen skal drives muslimsk religiøst grunnlag og ha inntil 200 elever fra
1. til 10. trinn.

Ifølge Øystein Rovde, rådgiver i
Utdanningdirektoratet, er søknaden under behandling.

– Vi har nylig sendt et brev om ytterligere
informasjoner som vi er ute etter, om læringsplaner og annen informasjon. Det vil foreligge et vedtak i løpet av februar eller mars. Skolen tar
ansvaret for pensumet,
som skal kontrolleres av myndighetene, sier Rovde til Utrop.