– Jeg får ingen svar på jobbsøknader

Mange studenter og skoleelever jobber i butikk
Foto: Marco Wessel
Denne saken kom inn til JURK:Anarkali er 16 år og går på videregående skole. Hun er flink, og har gjort mye for andre der hun bor. Hun prøver å finne en deltidsjobb. Hun søker på jobber hun vet hun er kvalifisert til, men får ingen svar. Anarkali tror dette er fordi hun har et utenlandsk navn, og fordi butikkene heller vil ha nordmenn. Hva kan Anarkali gjøre?
0Shares

Det tar mye tid å søke jobb. Hvis du ikke får en jobb du søker på, kan du kreve å få se CV-en til søkeren som fikk jobben.
Foto : Flickr
JURK behandlet saken på denne måten:
Det står i loven at alle skal få lik behandling. Det er ikke lov å behandle folk forskjellig fordi de har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land. Det står i diskrimineringsloven § 4. Hvis Anarkali mener at butikkene diskriminerer henne, er det flere ting hun kan gjøre.

Hun må ha bedre CV

Hun kan ringe sjefen og kreve å få vite hva slags utdanning og erfaring (CV) personen som fikk jobben har. Hun kan også kreve en begrunnelse av sjefen. Sjefen må tenke på mange ting når hun skal ansette noen. Hvis du gjør et dårlig intervju, får du ikke jobben. Det kan også være andre gode grunner til at du ikke får jobben. Men det kan også være at sjefen ikke har gode grunner. Det er lite Anarkali kan gjøre hvis personen som fikk jobben har bedre CV enn henne. Men hvis Anarkali har bedre CV, kan hun klage.

Slik kan hun klage

Hun kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Det er et statlig organ som gir gratis råd og veiledning i saker som gjelder diskriminering.

Anarkali kan også snakke med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som gir gratis hjelp. Blant annet kan JURK hjelpe deg med å skrive klage til LDO.

Spørsmål til artikkelen:

1) Hva slags jobb søker Anarkali?
2) Hvorfor mener Anarkali at hun har blitt diskriminert?
3) Hva kan hun gjøre med problemet sitt?
4) Hva er viktig for å få en jobb?