JURK: For å leie leilighet må du betale depositum

Du lager en konto for depositum sammen med den du leier leiligheten av
Denne saken kom inn til JURK:Irina er en 25 år gammel kvinne fra Russland. Hun skal leie en leilighet. Utleier krever et depositum av henne på syv måneders husleie. Utleier krever også at hun skal betale for å opprette en depositumskonto. Har utleier rett til å kreve dette?
0Shares

JURK svarte i saken:
Depositum betyr at du setter penger inn på en konto i banken. Når pengene er på en depositumskonto, kan verken du eller utleier ta ut eller bruke pengene.
Depositum er en økonomisk sikkerhet som du som leieboer gir den du leier av.

Depositumet skal være en sikkerhet for utleier. Hvis du ikke betaler husleien din eller ødelegger noe i leiligheten, kan utleier bruke depositumet til å betale for det.

Når du flytter ut av leiligheten, skal du ha alle pengene på depositumskontoen tilbake. Du må ta ut pengene sammen med utleier. Det er bare hvis du ikke har betalt husleie, eller har ødelagt noe i leiligheten, at utleier skal ha noe av pengene.

Et depositum kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie.

Et depositum kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie. Det står i husleieloven. Det betyr at utleier ikke kan kreve syv måneders leie av deg. Vanlig depositum er ofte tre måneders leie.

Utleieren til Irina kan ikke kreve at hun skal betale for å opprette en depositumskonto. Det er utleier som skal betale dette. Det står husleieloven.

Hvis Irina får flere problemer med utleieren, kan hun kontakte JURK igjen. JURK kan hjelpe henne med informasjon og rettshjelp.

Spørsmål til artikkelen

1. Hva krever utleier i depositum av Irina?
2. Hva krever utleier i tillegg?
3. Når skal hun ha pengene fra depositumskontoen tilbake?
4. Hvor mye er vanlig depositum?
5. Hvor mye har utleier lov til å kreve i depositum?
6. Hvem skal betale for å opprette depositumskontoen?

Svar:
1. Utleier krever syv måneders leie i depositum.
2. Utleier krever at Irina skal betale for opprettelsen av depositumskontoen.
3. Når hun flytter ut av leiligheten.
4. Vanlig depositum er tre måneders leie.
5. Utleier har lov til å kreve maksimalt seks måneders leie. 
6. Utleier skal betale for å opprette kontoen.