Kan jeg leie leiligheten min til andre?

Hvis du leier en leilighet, kan du leie den ut til andre. Men du må spørre utleier om lov først
Foto: Flickr
Nadia leier leiligheten hun bor i. Hun skal ut å reise i et år. Hun lurer på om noen andre kan bo i leiligheten hennes mens hun er borte.

Når noen som selv leier en bolig, leier den ut til noen andre, kaller vi det fremleie. For at du skal kunne fremleie må utleieren godkjenne det. Dette gjelder hvis du skal leie hele leiligheten videre til noen andre, og hvis du fortsatt skal bo i den selv sammen med en annen. Men utleier må som regel ha veldig gode grunner for å kunne nekte fremleie.

Borte en stund
Nadia skal ikke bo i leiligheten selv. Hun skal reise bort i forbindelse med jobben. Det kaller vi fremleie ved midlertidig fravær . Du kan fremleie hele boligen hvis du må reise bort på grunn av eget arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre viktige grunner. En viktig grunn kan være at Nadia må bo hos sin syke mor i en lengre periode.

Nadia har rett til å fremleie så lenge hun har en god grunn til det. Retten til fremleie varer ikke lenger enn to år til sammen. Nadia må ha planer om å bo i leiligheten selv etter at hun er kommet tilbake.

Utleier må ha veldig gode grunner for å kunne nekte fremleie.

Gode grunner
Utleieren kan bare nekte fremleie hvis det er noe med den som skal leie som kan gi en god grunn til å nekte. Det kan for eksempel være at personen som du skal fremleie til har hatt problemer med andre utleiere før, for eksempel bråk, alkohol- eller narkotikamisbruk. Utleier kan også nekte hvis det er for mange som bor der.

Du kan ta kontakt med JURK hvis du har flere spørsmål om husleie.