– Naturkatastrofene verre nå enn før

Klimaendringer trenger ikke være årsaken til naturkatastrofer, men de kan forsterke dem, sier professor.

– Det ligger i sakens natur at at det alltid vil være naturkatastrofer. Verden har alltid hatt flom, tørke og orkaner, sier Jón Egill Kristjánsson, som er professor i metrologi ved Universitetet i Oslo.

Sommerens flom i Pakistan og hetebølgen i Russland hadde imidlertid en sammenheng, mener han; de skyldtes en blokkering i atmosfæren som gjorde at det ble nettopp flom og hetebølge på de to stedene.

– Men er det bare tilfeldig, eller kan det skyldes klimaendringer?

– Man kan lure på om dette skyldes global oppvarming, men selv tror jeg det er tilfeldig. Når det er sagt, tror jeg katastrofene hadde blitt mindre ekstreme om de hadde skjedd for femti år siden, sier han.

Katastrofene hadde blitt mindre ekstreme om de hadde skjedd for femti år siden.

Klimaendringene kan bidra til å forsterke naturkatastrofer og til å gjøre dem mer ekstreme, tror han. Kristjánsson sier også det er svært sannsynlig at global oppvarming bidrar til å øke hyppigheten av enkelte typer katastrofer, som ekstrem tørke, nedbør, og hete.

– Så blir det kanskje mindre av andre igjen, som snøstormer, sier han.

Senter for klimaforskning Cicero mener også at det er vanskelig å fastslå statistisk om ekstremvær skyldes naturkatastrofer, men de mener sannsynligheten er stor. De tror klimaendringene vil forsterke problemer knyttet til fattigdom, fordi land i sør er mindre tilpasningsdyktige til klimaendringer enn industriland.