Vil du ha familien din på besøk?

Folk fra land utenfor Europa må ha visum for å reise inn
Foto: Flickr
Mange vil gjerne ha familie fra hjemlandet på besøk. De vil vite hvordan reglene er for å komme på besøk til Norge. JURK svarer på denne måten:

Hvis familien din kommer fra et land utenfor Europa, må de ha visum. Det som før het besøksvisum, heter nå Schengenvisum. Schengensamarbeidet er en avtale mellom flere land som gjør det lettere å reise mellom disse landene. Har man fått Schengenvisum, kan man reise til flere land i Europa enn bare Norge. Ikke alle land i Europa er med i Schengen. Norge gir visum for 90 dager per halvår for turistbesøk, familiebesøk og andre typer besøk.

Visum koster penger
Den som skal komme til Norge, må søke visum fra hjemlandet. Personen må få visumet i hjemlandet før hun kan reise til Norge. Dette betyr at personen må få papirer og stempel i passet sitt. For å søke må personen gå til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade). Når personen leverer søknaden, må hun betale et gebyr. Som regel må personen levere søknaden selv. Hun må fylle søknaden nøye ut med underskrift, og hun må legge ved fotografi av seg selv.

For å få Schengenvisum må personen:

– kunne vise frem gyldig reisedokument, for eksempel pass ha lov til å reise tilbake til hjemlandet når visumet til Norge går ut
– ha penger til reisen til og fra Norge.
– Personen må også ha nok penger til den tiden hun skal være i Norge. En fra familien i Norge kan gi en garanti for at personen fra utlandet får mat og hus i Norge. Det betyr at en fra familien må dokumentere at hun har nok penger til å betale for alt personen fra utlandet trenger i Norge. En slik garanti må ha stempel fra politiet, og sendes sammen med søknaden
– Det må ikke være noen grunn til at personen som søker kan bli bortvist eller utvist fra Norge
– Hvis myndighetene har grunn til å tro at personen vil bli i Norge i lenger enn tre måneder, kan de avslå søknaden om visum. Derfor er det viktig å vise tilknytning til hjemlandet. Det kan personen som søker gjøre ved å vise for eksempel hjemreisebillett eller bekreftelse fra skole eller arbeid

Snakk med JURK
Hvis du har flere spørsmål om visum eller oppholdstillatelser, kan du kontakte UDI eller JURK. Hvis du får avslag på et visum, kan JURK hjelpe deg med å klage.

Den som skal komme til Norge, må søke visum fra hjemlandet.