Hierarkiet

 
Likestilling i dagens Norge bør handle om mer enn bare kjønnslikestilling. 

I forbindelse med kvinnedagen 8.mars snakker vi hvert år om kjønnslikestilling. Generelt i det norske samfunnet er det stort fokus på kvinners rettigheter. I de siste årene har også Likestillingsombudet vist større interesse for likestilling av menn. Dette gjelder eksempelvis i barnefordelingssaker.

Aldersdiskriminering
Det har også vært mye fokus på diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge og seksuell legning. Diskriminering på grunnlag av alder derimot har det vært lite snakk om. Denne diskrimineringen er ikke omfattet av den såkalte rasismeparagrafen som gjelder de ovennevnte aspektene.

Aldersdiskriminering er usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder, og i de fleste tilfeller er slik diskriminering ikke begrunnet i arbeidets karakter. Ifølge arbeidsmiljøloven er det ulovlig å diskriminere på grunn av alder. Forbudet mot aldersdiskriminering gjelder også ved annonsering og rekruttering av nye ansatte.

Det er innvandrermenn man skal få i arbeid, og så gå nedover på stigen.

Hierarkiet
Det eksisterer en type diskrimineringshierarki i det norske samfunnet. Hvis du har afrikansk bakgrunn, er kvinne og over 50 år kommer du med sannsynlighet ikke i arbeidslivet. De som blir mest diskriminert er henholdsvis:

– afrikanske kvinner og menn over 50
– ikke-vestlige kvinner og menn over 50
– afrikanske kvinner og menn generelt
– ikke-vestlige kvinner og menn generelt
– hvite kvinner over 50
– hvite menn over 50
– hvite kvinner

Det er ikke bare i arbeidslivet vi oppdager slik diskriminering, men også i andre sammenhenger. Hvis en afrikaner og en norsk kvinne kjemper om omsorgsretten for barn, er det ofte den norske kvinnen som vinner. I kamper mellom for eksempel en russisk kvinne og en norsk mannen som kjemper for det samme, er det den norske mannen som oftest vinner.  

Resultatlikhet
Likestilling handler ikke bare om sjanselikhet, det vil si at alle mennesker skal ha like muligheter til å delta på ulike samfunnsområder og kunne treffe valg som angår ens liv. Å fremme likestilling handler også om resultatlikhet og at like muligheter ikke er tilstrekkelig for å oppnå reell likestilling. I arbeidet for å oppnå resultatlikhet er det nødvendig å åpne for lovverk og offentlige tiltak som tillater særbehandling av individer som stiller svakere på grunn av for eksempel kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel gjennom bruk av ulike kvoteringsordninger, ifølge regjeringens handlingsplan for likestilling. Hvordan kan man få det til?

Start med mennene
Amal Aden gir om kort tid ut ny bok og setter fokus på innvandrerkvinners rettigheter. Det er en viktig sak. Men i praksis er det klokere å få menn i arbeid først. Tiltak og annet antidiskrimineringsarbeid bør starte øverst i hierarkiet, ikke nederst. Det vil si at det er innvandrermenn man skal få i arbeid, og så gå nedover på stigen.