Spioner, krig(s)helt og røvere

 
Author Recent Posts Naushad Ali Qureshi Latest posts by Naushad Ali Qureshi (see all) En mullah og en stammeleder både med turban og fjær? - 08.03.2012 Diskriminering, muslimsk trussel og PST-avgang - 02.02.2012 Ro og kjedsomhet i det politiske landskap? - 05.12.2011 Fra før har vi hatt udyret Mulla Krekar i flyktningpolitikken og nå har […]
0Shares

Fra før har vi hatt udyret Mulla Krekar i flyktningpolitikken og nå har vi fått skjønnheten – Maria Amelie. Den første vil alle kaste ut og den andre er det nesten ingen som vil at skulle sendes fra Norge. Nå som Krekar har bestemt seg for å flytte fra Norge og Amelie ønsker å bli, så vil myndighetene det motsatte. Logikken fra myndighetene i begge saker er at den som vil ut, skal ikke hjelpes og den som ikke vil ut, skal nettopp hjelpes. I alle fall er vi foreløpig ferdig med å debattere flyktning- og asylpolitikken i Norge for denne gangen, utenom flyktningene fra Etiopia altså. Nå er det debatten om integreringspolitikken som gjelder, og det med selveste utenriksministeren i spissen. Det handler om forbud eller påbud fra Det kongelige norske arbeiderpartiet.

Spioner, amerikanere og PST
Krekar er dømt for å være en sikkerhetsrisiko for riket. Mens politikere på Stortinget syns det er greit med den hemmelige spionorganisasjonen E 14 i Norge, som har styrt rundt 140 norske agenter i tre verdensdeler, fra 1995 til 2006. Det er heller ikke så farlig at Den amerikanske ambassaden i mer enn ti år skal ha drevet overvåking og registrering av personer i Norge. Mange personer med bakgrunn fra norsk politi og forsvar arbeidet døgnet rundt med overvåking for ambassaden. USA hevder overvåkingen ikke retter seg mot nordmenn eller Norge, og at det ikke er snakk om etterretning. Hensikten var kun å holde ambassaden under oppsikt, ifølge amerikanske myndigheter.

Informasjonen skal imidlertid ikke ha tilflytt den politiske ledelse i noe departement. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene kritiserer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for manglende orientering til departementet og EOS-utvalget for sin kjennskap til sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Mens PST er mer opptatt av å spionere på mennesker med muslimsk bakgrunn. Det er oppsiktsvekkende at ganske få i den politiske ledelse kjenner til hvor stort budsjett PST får tildelt.

Krig og sverd
Den norske marinejegeren som ble drept i Afghanistan i juni i fjor, hedres med nasjonens høyest rangerte stridsdekorasjon. Han blir den første soldaten som mottar Krigskorset med sverd for innsats i krig etter andre verdenskrig. Medaljen er Norges høyest rangerte utmerkelse, og i juni 2009 ble det bestemt å gjenoppta tildelingen av medaljen.

Enda en gang fikk vi klarhet i at Norge kriger i Afghanistan og det ikke er noen fredsbevarende styrker fra Norge i Afghanistan. Norske soldater beskriver krigen som «bedre enn sex», altså å dø og drepe for Norge. Hvor er freden i og demokratiet i Afghanistan?

Røvere og korrupsjon
Konkurransetilsynet gransker nå prissamarbeidet mellom to av de aller største aktørene innen veivedlikehold, Veidekke og NCC. Selskapene mistenkes for å ha drevet med ulovlig prissamarbeid. Målet skal ha vært å kontrollere markedet og lure det offentlige for millionbeløp.

Hvis de blir funnet skyldig i ulovlig prissamarbeid, kan boten være opp til ti prosent av selskapets omsetning. Så høye bøter er ikke brukt i Norge før, og det kommer til å svi både her og der.

For min del gir hendelsene inntrykk av at jeg bor i et helt alminnelig land, bortsett fra massiv selvgodhet. Norge ligner til syvende og sist på de fleste andre land – hvor det bor mennesker!