Har jeg krav på fast jobb?

Arbeidskraft: Norge trenger arbeidskraften, forskjellen er at du nå må være høyt utdannet
JURK ved Camilla Skogstad
Latest posts by JURK ved Camilla Skogstad (see all)

JURK svarer:

I loven står det at Fatima skal få fast jobb når hun har jobbet som vikar i fire år. Fatima kan derfor kreve fast arbeidsavtale. Sjefen må gi henne en kontrakt der det står at hun er fast ansatt. Det står i arbeidsmiljøloven (se faktaboks). Hvis sjefen til Fatima sier at hun ikke kan få fast jobb, kan hun få hjelp av andre.

Fatima kan ringe til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), eller til Juss Buss. Hun kan også snakke med sin fagforening. Hvis hun mener at hun ikke får fast jobb på grunn av sin nasjonalitet, religion eller etniske opprinnelse, kan hun ha blitt diskriminert. Det er også diskriminering hvis sjefen ikke gir henne fast jobb fordi hun er kvinne. Mener Fatima at hun har blitt diskriminert, kan hun ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Fatima skal få fast jobb når hun har jobbet som vikar i fire år.

For mer informasjon, se www.jurk.no, www.jussbuss.no eller www.ldo.no.

Fakta:

Arbeidsmiljøloven bestemmer hvordan det skal være å jobbe i Norge. Den bestemmer hvordan du skal ha det på jobben. Det er sjefen som har ansvaret for at alt på arbeidsplassen er som arbeidsmiljøloven bestemmer. Loven skal for eksempel:

   – sikre at jobben ikke skader helsen og at alle har en meningsfylt arbeidssituasjon.
   – sikre full trygghet mot fysiske og psykiske skader på arbeidsplassen.
   – sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

I loven står det også at arbeidsgiver skal sikre at du får sykepenger, ferie og forsikring. Du har også rett til å være hjemme med barn og pensjon.