Heller dialog enn debatt

UngDialog satser på fellesforståelse blant ungdommer med ulike tro- og livssyn. Bildet er tatt under stiftelsesmøtet 16. februar på Håndverkeren i Oslo.
Foto: ungdialog.no
16. februar ble UngDialog, et nytt nettverk av unge med ulik religions- og livssynsbakgrunn, stiftet.
0Shares

Stiftelsesmøtet, som fant sted på Håndverkeren konferansesenter i Oslo, inneholdt dialogøvelser, samt utarbeidet vedtekter og og organisasjonens fremtidige arbeidsplaner.

Irene Incerti, leder i interimsstyret for UngDialog, sier til utrop.no at denne nye ferske satsingen kommer som følge av at det hittil nå ikke har eksistert dialogtiltak for unge, men bare for voksne.

– Idéen om UngDialog oppsto i 2009, og ble i februar 2010 presentert til ungdomsrepresentanter fra flere tro og livssynsorganisasjoner. Siden dengang har en arbeidsgruppe stablet det hele i gang, og nå har vi et interimstyre som skal videreføre arbeidet.

Aktive

UngDialog har organisert Minidialoger siste onsdag i hver måned fra og med august til og med november 2010.

– Etter årsskifte har vi begynt med minidialoger hos Antirasistisk Senter, hvor vi i gjennomsnitt har hatt 15 deltagere fra rundt 10 forskjellige tro/livssyn har deltatt på ett eller flere møter.

Stort dialogbehov

Incerti sier alle som er interesserte og engasjerte i tros- og livssynsspørsmål er velkomne, uansett religiøs tilhørighet.

– Fokuset skal ligge på aktiv lytting av hverandre fremfor at hver og en skal fremføre sine egne meninger.

Er behovet for dialog større nå enn før?

– Behovet er uansett stort. Erfaringene jeg kan relatere til viser at folk kommer nærmere hverandre gjennom fellesforståelse enn gjennom usaklig debatt. Vi vil bidra til at folk har bedre kjennskap til hverandres tro eller livssyn, noe vi anser som viktig i det nye, mangfoldige Norge, fastslår hun overfor utrop.no.