Kunst mot fordommer

Lærte av hverandre: kunst mot fordommer var regelen under gruppeutvekslingen i Drammen.
Foto: intermezzo-ungdom.com
Intermezzo Ungdomsorganisasjon avholdt nylig en gruppeutveksling med formålet om å øke den flerkulturelle bevisstheten blant ungdommer fra ulike europeiske land.
0Shares
Utvekslingen ble avholdt 9-12. februar i Drammen, og deltagerne kom fra Norge, Tyrkia, Latvia og Litauen. Under temaet “Cities, Symbols and their identity” lærte deltakerne gjennom en logokonkurranse om Drammen som flerkulturell by.
Leder i Intermezzo, Diyadin Altuntop, er selv tyrker med kurdisk bakgrunn og kom til Norge i 2003. Han sier formålet med utvekslingen var å gi ungdommene sjansen til å bryte fordommer på tvers av landegrenser.
– Vi ser det også som viktig at det var nettopp unge mennesker som møtes utenfor sitt lands grenser, da det er ungdommen som er fremtiden, sier Altuntop til utrop.no.

Flernasjonal flerkulturalitet
Innenfor alle deltakergruppene var det “godt og blandet”, ifølge han.
– Innenfor gruppen vår hadde vi både etnisk norske, tyrkere og andre minoriteter. Hos latvierne var noen av ungdommene etnisk russiske og i den tyrkiske gruppen var det flere med kurdisk bakgrunn. Jeg synes det er utrolig viktig at de flerkulturelle Drammens-ungdommene faktisk ser at det finnes andre i samme livssituasjon.
Hva var den største utfordringen under utvekslingen?
– Språkproblemene definitivt. Tyrkerne snakket nesten ikke engelsk i det hele tatt, i motsetning til folk fra de andre gruppene. Heldigvis fikk vi løst dette ved å bruke aktiv kommunikasjon, spesielt kroppspråk og tegninger. Jeg opplevde ihvertfall at ungdommene var veldig aktive i forhold til å skjønne hverandre.
Til Tyrkia i sommer
Fremtidsplanene til Intermezzo er forlengst lagt opp. I juni skal en ny gruppe med ungdomsleder og deltakere til den sør-østlige kystbyen Diyarbakir for en ny gruppeutveksling.
– Jeg ser på dette som utrolig givende. Hele poenget er jo at kulturforskjeller alltid vil være tilstede, men at man kan gjøre det til noe lærerikt og positivt.