Passerer 600 000 innbyggere i Oslo

Polens uavhengighetsdag er 11. november.
Årsak: Stort fødselsoverskudd og høy innvandring fra utlandet. 
På landsbasis stod innvandringsoverskuddet for 68 prosent og fødselsoversuddet for 32 prosent av tilveksten.

Ved årsskiftet var det registrert 4 920 300 bosatte i Norge, en befolkningstilvekst på 62 100 personer (1,3 prosent) i 2010. Det største overskuddet står statsborgere fra Polen, Litauen og Sverige for, og de er i hovedsak arbeidsinnvandrere. Deretter kommer statsborgere fra Eritrea, Latvia og Afghanistan.

Oslo på toppen i folketilvekst i 2010
Oslo hadde størst folketilvekst i 2010, med 2,1 prosent, og passerte 600 000 i januar 2011. Det er både den store innvandringen fra utlandet og det høye fødselsoverskuddet som ga den høye folketilveksten i Oslo.