Pensjons(reform)juks og lokalsamfunnet

Av den grunn er både regjeringen, fagbevegelsen og lokalsamfunnet bekymret. Det ropes om å hindre at norsk industri og arbeidsplasser havner i hendene på utlendinger, spesielt kineserne, som har en ettpartistat.

Logikk på hodet
Jeg tenker på den tiden da europeere i massiv skala kolonialiserte land rundt i verden med makt, og plyndret og tappet land for verdifulle råvarer. De tvang lokalbefolkningen til å jobbe som slaver. Var det noen som tenkte på menneskerettigheter eller demokrati for mennesker i disse landene? Kan en uten videre si at norske kapitalister er mer humane og tar mer hensyn til menneskerettigheter og demokrati når det kjøper opp og eller etablerer virksomheten i Kina eller i andre land? Merkelig logikk nå at lokalsamfunnet vil lide eller norske arbeidsplasser vil gå tapt hvis kineserne kjøper opp Elkem.

Hvem rammes?

Ja, det med lokalsamfunnet – hvor alle kjenner alle. Det har stor betydning og er hellig i Norge; lokalsamfunnet er i sjokk, stor tragedie for lokalsamfunnet og lokalsamfunnet er rystet. Nærmest alle steder utenfor Oslo hvor det skjer noe, omtales som lokalsamfunnet. Til og med i den omfattende rettsaken som er i gang på Elverum diskuteres det ivrig om saken skal betegnes som Alvdal-saken eller Østerdal-saken. For hvilke lokalsamfunnet er det tragedien rammer, i hvilke lokalsamfunnet bor det flest pedofile og i hvilke lokalsamfunnet har barnevernet sviktet barna?

Voksne som svikter

Saken dreier seg om at både menn og kvinner, mødre og fedre er med på overgrep mot barna. Det er personer som barna vanligvis har tillit til. Barna var ganske små da de seksuelle overgrepene mot dem startet og flere av barna ble utsatt for systematiske overgrep – altså gjentatt voldtekt. De mest sårbare ble overlatt til seg selv over tid uten at (lokal)samfunnet maktet å hindre brutaliteten mot barna. De tiltalte erkjenner bare delvis skyld og ikke i så omfattende karakter som aktoratet legger frem stadig nye bevis for.

Beskytte de svake
Alle samfunn har behov for å beskytte seg mot personer som begår overgrep og beskytte barna mot voksne. Personer som er seksuelt tiltrukket av barn, reiser ofte fra lokalsamfunnet til utlandet og prøver ut sin pedofile legning. Som regel skjer det med overgrep, altså voldtekt mot små barn. Derfor plikter vi alle å beskytte de svakeste og mest sårbare i samfunnet om det være seg i lokalt, nasjonalt eller internasjonalt samfunn.

I den omfattende rettsaken som er i gang på Elverum diskuteres det ivrig om saken skal betegnes som Alvdal-saken eller Østerdal-saken.

Mektig lokalsamfunn
Stortinget er også på mange måter et lokalt samfunn hvor representantene lever tett innpå hverandre og deltar i mange typer prat og diskusjoner i både formelle og uformelle fora. Det nye året ble innledet med at to tidligere representanter ble dømt til fengselsstraff for juks og bedrag.

Det var Riksrevisjonen som i for en tid tilbake avdekket at flere pensjonerte stortingsrepresentanter urettmessig hadde fått utbetalt for mye pensjon. Lokalsamfunnet, altså pensjonsstyret på Stortinget, satt lenge på disse opplysningene, uten å foreta seg noe. Til tross for at svært alvorlige brudd ble avdekket av revisjonen, skjedde det ingen ting før media offentliggjorde saken. Alle bedyret sin uskyld og brukte det kompliserte system som syndebukk; den lukrative pensjonsordningen var basert på tillit og ikke på kontroll.

Statsministeren ber folket om å jobbe lenger, da blir pensjon tilsvarende god. Men dobbel blir den vel neppe om en ikke bruker samme metode som de dømte stortingsrepresentanter. Eller hva mener folk i lokalsamfunnet på stortinget?