Hva gjør jeg for å få mannen min til Norge?

For å få en ektefelle fra utlandet til Norge må du tjene minst 225 400 kroner i året
Foto: Flickr
Fatima skal gifte seg med Ahmed. Han bor i Pakistan og Fatima bor i Norge. Hun vil at mannen skal komme til Norge og bo sammen med henne etter bryllupet. Hva må hun gjøre?

En du gift med en person som bor i Norge, kan søke du om familieinnvandring.

Det betyr at Ahmed må søke om tillatelse til familieinnvandring for å komme hit og bo i Norge. UDI sier da at Fatima er referanseperson og Ahmed er søker. 

For å få ektefellen hit må referansepersonen ha lovlig opphold i Norge. Det står i utlendingsloven. Lovlig opphold betyr at du har fått lov av UDI å være i Norge. UDI kan for eksempel gi permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.  

Fatima må tjene minst 225 400 kroner før skatt for å få mannen til Norge.

Hvis Fatima er overføringsflyktning eller har vært asylsøker, må hun også ha jobbet eller studert fire år i Norge. Det samme gjelder hvis hun har fått opphold på grunn av beskyttelse eller av sterke menneskelige hensyn. Dette kravet gjelder ikke norske statsborgere. 

Fatima må også ha en lønn som er like høy som lønnstrinn 8. Det betyr at hun må tjene minst 225 400 kroner før skatt. Hun må dokumentere inntekten. Det betyr at hun må kunne vise fram papirer der står at hun tjener så mye. Det kan for eksempel være lønnsslipper eller ligningen. Hun må dokumentere at hun kommer til å tjene penger også i fremtiden. UDI godkjenner arbeidsinntekt og trygdeytelser som inntekt. Hvis du har fått sosialstønad i de 12 siste månedene, regner UDI dette ikke som inntekt.

Det tar tid før Ahmed kan finne seg jobb, og staten vil være sikker på at han har noe å leve av. Fatima må derfor forsørge Ahmed. Det står i loven.

Ahmed må søke om familieinnvandring for å komme til Norge. Søknaden må han sende til ambassaden eller konsulatet i hjemlandet. Noen ganger kan man sende søknad fra Norge. Det kan du gjøre hvis du allerede er i Norge på for eksempel forlovelsesvisum.

UDI kan nekte å gi oppholdstillatelse. Det kan skje hvis UDI mener at det er mest sannsynlig at to personer bare gifter seg for at søkeren skal få opphold i Norge. Dette kalles for proformaekteskap. UDI kan også nekte søkeren oppholdstillatelse hvis noen andre har presset ektefellene til å gifte seg.

Du kan lese mer på UDIs hjemmesider: www.udi.no