Når kan jeg få fast jobb?

Hvis du har jobbet fire år på samme sted, må sjefen gi deg fast jobb
Foto: Wikimedia Commons
Fatima (28) spør: – Jeg har jobbet i en butikk i snart et år, men de vil ikke gi meg fast jobb. Har jeg krav på dette?
0Shares
Latest posts by Ingvild Bjørnstad, JURK (see all)

Hovedregelen i Norge er at alle ansatte skal ha fast stilling. Det står i Arbeidsmiljøloven. Det er bare lov å ansette noen midlertidig hvis det står i loven at man kan gjøre det.

Noen må ha utdanning
Arbeidsgiver kan ansette deg midlertidig når han/hun har god grunn til det på grunn av typen arbeid som skal gjøres. For eksempel hvis det trengs ekstra mange på jobb i butikken i desember fordi det er travelt før jul. Et annet eksempel kan være hvis man ikke er sykepleier, men jobber i hjemmesykepleien. Det at du ikke har den utdannelsen som egentlig kreves, kan være god nok grunn til å ikke gi deg fast ansettelse.

Det er lov med vikar
Midlertidig ansettelse er lov når du jobber i stedet for en annen. Det heter vikar. Det kan for eksempel være fordi en person er på ferie. Det er også lov hvis du har praksisplass eller deltar på arbeidsmarkedstiltak hos NAV, eller noen NAV samarbeider med. Hvis du har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år sammenhengende, har du krav på fast ansettelse. Det vil si at du kan kreve å få kontrakt på at du har fast stilling etter fire år. Dette kaller vi fireårsregelen. Denne regelen skal sikre at så mange som mulig får fast stilling.

Det at du ikke har den utdannelsen som kreves, kan være en grunn til å ikke gi deg fast ansettelse.

Hvis du har flere spørsmål angående fast eller midlertidig stilling, kan du kontakte JURK.