De forteller om sykdom på arabisk og urdu

 
Foto: Siri Hardeland
Demens er en sykdom som får folk til å glemme mye. Nå kan du få informasjon om sykdommen på engelsk, arabisk og urdu.

Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som har laget informasjonen. Liv Anita Brekke jobber i organisasjonen. Hun har jobbet i ett år med å lage brosjyrer om demens på arabisk, urdu og engelsk.

– Vi har fått penger av Stiftelsen Helse og rehabilitering. Vi har fått penger for ett år. Vi har valgt engelsk fordi mange snakker det.
Hvorfor valgte dere urdu og arabisk?
– Mange innvandrere fra land i Asia, Midt-Østen og Nord-Afrika begynner å bli gamle. Det er flere gamle som får sykdommen demens.
Språklig balansegang
Nasjonalforeningen for folkehelsen har samarbeidet med et oversettere om å lage brosjyrene. De har også fått hjelp fra sykepleiere og leger som snakker urdu og arabisk.

Familier, leger og sykehus kan bruke brosjyrene. Da kan pasienter og familien deres lære mer om demens.

«Ikke-vestlig» design

Brosjyrene kan også leses både forfra og bakfra. Hvorfor?

Mange innvandrere begynner å bli gamle. Det er flere gamle som får sykdommen demens.

– Brosjyrene på arabisk og urdu kan leses bakfra. Det er fordi det er det riktige på disse språkene.
Brekke sier det av og til har vært vanskelig å velge ord på andre språk.
– Ordene som handler om sykdommer på norsk, arabisk og urdu er forskjellige. For eksempel har vi i  valgt å si «glemme nesten hele tiden» for å forklare demens på arabisk.
Skam
Er dette mange som skammer seg over å ha sykdommen demens i familien?
– Helt klart. Men dette gjelder ikke bare innvandrere. Først i de senere årene har det også blitt mer vanlig å snakke om demens blant etniske nordmenn. Det er ikke noen forskjell på hvor mange nordmenn og innvandrere som får demens.

FAKTA

Nasjonalforening for folkehelsen
Stiftet i 1910 for å kjempe mot tuberkulose. Foreningen driver informasjonsarbeid. Fra 50-tallet har livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, samt demens vært viktige for organisasjonen.

Demens
Kan skyldes en rekke ulike sykdommer såvel som skade. Det skjer flere forandringer i hjernen. Det gjør at den mental kapasiteten blir stadig mindre og fører til kronisk nedsatt funksjonsnivå. En del pasienter får personlighetsforandringer med manglende innsikt, svekket dømmekraft og aggressivitet. Andre symptomer er angst, depresjon, hallusinasjoner, mistenksomhet, vrangforestillinger, tvangsmessig adferd, sviktende evne til å utføre praktiske handlinger, samt manglende evne til gjenkjennelse.

(kilde: nasjonalforeningen.no, wikipedia.no) 

Spørsmål til teksten:
1. Hva er demens?
2. Hvem får Nasjonalforeningen for folkehelsen penger av?
3. Hvilke språk er de nye brosjyrene skrevet på?
4. Hvorfor kan man lese brosjyrene bakfra?
5. Når ble Nasjonalforeningen stiftet?
6. Er det flere innvandrere enn etnisk norske som får demens?

Svar:
1. Felles navn på flere sykdommer som gir problemer med hukommelsen, men også andre alvorlige symptomer.
2. Stiftelsen Helse og rehabilitering.
3. Arabisk, urdu og engelsk.
4. Fordi arabisk og urdu leses “bakfra”, altså fra høyre mot venstre.
5. I 1910.
6. Nei.