Kvinneaktivister knebles i Tyrkia

Den tyrkiske regjeringen, her ved president Abdullah Gül, har dreid kraftig i konservativ retning de siste årene.
Foto: Wikimedia Commons
Den ledende tyrkiske kvinneaktivisten og advokaten Canan Arin ble ulovlig arrestert 23. juni 2012 for å ytret sin motstand mot barneekteskap. Hun føler seg permanent truet, men nekter å ti stille. 
0Shares
Bingul Durbas
Latest posts by Bingul Durbas (see all)

Bingul Durbas (BD): Som praktiserende advokat og kursholder ble du invitert til Antalya Advokatforening for å snakke om vold mot kvinner. Etter foredraget ble du anholdt. Hva skjedde?

Canan Arin (CA): Jeg var med og grunnla Rettighetssenteret for kvinner som en del av Istanbul Advokatforening og jobbet som kursholder der. Antalya Advokatforening hadde åpning av sitt Rettighetssenter for kvinner, og advokatene hadde behov for opplæring. Jeg holdt et foredrag i opplæringsøyemed om vold mot kvinner i form av tidlige ekteskap og tvangsekteskap. Jeg brukte to eksempler for å illustrere poenget mitt. Det ene var Profeten, som giftet seg med ei jente på sju. Det andre var den tyrkiske presidenten som forlovet seg med sin kone, førstedamen, da hun var 14 og giftet seg med henne da hun var 15. Dette er faktaopplysninger. Mens jeg snakket, reiste en gruppe unge menn seg og begynte å skrike til meg. De sa at jeg var fornærmende og beveget meg på siden av saken. Jeg motsa dette og sa at de bare kunne forlate salen om de ønsket, noe de gjorde. Dagen etter holdt en annen gruppe unge menn pressekonferanse (jeg er usikker på om de var advokater) og anmeldte meg for å ha fornærmet Profeten og presidenten av Den tyrkiske republikken. Denne gruppen på rundt ti menn som anklaget meg, var ikke tilstede på mitt foredrag.

Den dagen jeg ble arrestert, var jeg på sightseeing med venner, og vi stoppet i Gaziantep for å gå på museer. Vi skulle reise dagen etter, men det kom politifolk til hotellrommet mens jeg lå og sov klokken halv seks om morgenen. Jeg måtte vente til klokken elleve før jeg fikk forklare meg. Jeg er anklaget for å ha angrepet de religiøse verdiene til en del av befolkningen (Tyrkisk straffelov paragraf 216/3) og for å ha fornærmet presidenten (Tyrkisk straffelov paragraf 299/1).

BD: I tillegg til mennenes motstand mot foredraget ditt ble det gjort ulovlige inngripener i saken din?

CA: Ja. I henhold til tyrkisk straffelov må du ha tillatelse fra justisministeren hvis du skal saksøke noen for å ha fornærmet presidenten. Påtalemyndigheten innhentet ikke den påkrevde tillatelsen selv om jeg hadde fått to anklager mot meg for å ha fornærmet presidenten og for å ha svertet religiøse verdier. Dessuten er eksemplene jeg ga i foredraget offentlig kjente fakta som er tilgjengelige på Internett. Påtalemyndigheten skulle ha protestert. Istedet godtok man at saken skulle gå for retten og at jeg skulle saksøkes. Senere ringte politiet og inviterte meg til stasjonen. Jeg sa at for at de skulle kunne avhøre meg, måtte de ha tillatelse fra justisministeren. I tillegg hevdet påtalemyndigheten i sin arrestordre at adressen min ikke var kjent. I Tyrkia er alle advokaters adresseopplysninger registrert og tilgjengelige på Advokatforeningens hjemmesider. Det er umulig ikke å kjenne en advokats adresse. Det er et åpenbart lovbrudd å hevde at man måtte utstede en arrestordre fordi adressen min ikke var kjent.

BD: Ifølge loven og internasjonale avtaler Tyrkia har skrevet under på, må staten være nøytral når den befatter seg med ytringsfriheten. Hvordan vil du forklare holdningen til påtalemyndigheten?

CA: I tiltalen mot meg brukte påtalemyndigheten forkortelsen S.A.V (fred være med ham) hver gang han skrev navnet til Profeten Mohammed i det juridiske dokumentet. Men påtalemyndigheten har ikke anledning til å legge til slike verdiytringer i juridiske dokumenter. Dette viser hvor nøytral påtalemyndigheten er når det gjelder min sak.

BD: I den sivile lovgivningen er lovlig giftealder for jenter og gutter 17 år, og ifølge straffeloven er religiøse ekteskap ikke tillatt. Likevel er det mer enn 181.000 barnebruder i Tyrkia, og tallet på foreldretillatelser til bryllup for unge under 18 år økte med 94,2 prosent i 2011. Hvordan forklarer du den store forekomsten av barne- og tvangsekteskap i Tyrkia?

CA: Noen baserer ekteskap på Profetens eksempel og argumenterer for at en jente kan gifte seg når hun er seks år gammel og at ekteskapet kan fullbyrdes så snart jenta menstruerer. Noen hevder at dette har støtte i religionen. Jenter tvinges til å gifte seg tidlig fordi kvinner ikke anses som mennesker, men som familiens eiendom.

En annen faktor kan være at fattige familier har så mange barn, særlig øst og sørøst i Tyrkia, og de familiene kan ikke ta vare på dem. Så snart jentene blir eldre, giftes de bort. Dermed blir de ansvaret til ektemennene og deres foreldre. Det blir én munn mindre å mette. Det er svært mange faktorer.

BD: Den nye utdanningsreformen kjent som «4+4+4» virker meget problematisk. Ifølge denne opplæringsloven er det ikke obligatorisk å gå på skolen etter de første fire årene. Barnebrudprosjektet og Den flyvende kosten, en kvinneorganisasjon i Tyrkia, har nylig funnet at nesten alle elever som er borte fra skolen på grunn av tidlige ekteskap eller forlovelser, er jenter. Ifølge TurkStat går forekomsten av livslang fysisk eller seksuell vold mot kvinner ned jo lenger utdanning de har. Det indikerer at den nye utdanningsreformen sannsynligvis vil føre til økt sårbarhet for jenter for å bli giftet bort tidlig og utsatt for vold.

CA: Nettopp. Og ingen anmelder disse lovbruddene selv om barneekteskap betyr seksuelt misbruk av barn og selv om samleie med personer som ikke er voksne, er en forbrytelse ifølge straffelovens paragraf 103 og 104. Loven håndheves imidlertid ikke.

BD: Det virker som det er en forbindelse mellom denne typen ekteskap og såkalte æresrelaterte forbrytelser. Det er mange saker der ofrene har blitt tvunget til å gifte seg før de har nådd lavalderen og har endt opp drept, enten fordi de har rømt hjemmefra og dermed skadet familiens «ære», eller fordi de har blitt sendt hjem til foreldrene av sine uoffisielle ektemenn etter å ha vært utsatt for ekstrem vold og derfor har ønsket å gå fra ektemannen. Dommere i Tyrkia anerkjenner at uoffisielle ekteskap er ulovlige. Men uoffisielle ekteskap anerkjennes implisitt av dommere som gir strafferabatt i dommer mot voldsmenn som hevder de ble provosert. Etter mitt syn er patriarkalske holdninger i samfunnet og hos dommere og den manglende håndhevelsen av lovene et stort problem i Tyrkia.

CA: Absolutt. Regjeringen har ikke politisk vilje til å stanse vold mot kvinner. Som du vet, fikk de mannlige tiltalte redusert straff, mens de to kvinnelige tiltalte fikk strengere straff, i saken der en 12 år gammel jente var blitt voldtatt av 32 menn, blant dem statstjenestemenn, en lærer og en av landsbyens eldre.

BD: I en nyere sak ble alle de 34, blant dem statstjenestemenn, som var mistenkt for å ha seksuelt antastet og voldtatt en 14 år gammel jente, løslatt av retten. Ifjor rapporterte Justisdepartementet at antallet drap på kvinner hadde økt med 1400 prosent i perioden 2002-2009 – kvinnedrap er endemisk i Tyrkia. Regjeringens angrep på ytringsfriheten sender et signal til aktivister i Tyrkia – ikke snakk om vold mot kvinner.

CA: Det statsministeren sier, tar dommerne som lov. For det første har statsministeren sagt at han ikke tror på likestilling. Han prøver nå å forby abort. Abort er ikke forbudt, men de fleste leger nekter i dag å utføre inngrepet. Helseministeren har sagt at hvis en kvinne blir gravid etter en voldtekt, burde hun bære fram barnet, og så kan staten ta vare på det. Det er utrolig.

BD: I en annen sak nylig ble Nevin Yildirim, som drepte mannen som voldtok henne for å gjenopprette sin ære, nektet abort og måtte bære fram voldtektsmannens barn. Det er også en forbindelse mellom abortsaken og “æresdrap”. Mine undersøkelser viser at i saker hvor ofrene ble gravide utenfor ekteskap, må tiltalte (jentas familie) kjøre offeret fra sykehus til sykehus i et desperat forsøk på å få tatt abort for å unngå sosialt stigma. De prøver å unngå å drepe offeret på alle mulige måter. Hvis de ikke lykkes med å løse situasjonen, dreper de offeret for å rense sin «ære».

CA: Helt riktig. Statsministeren er mer og mer opptatt av kvinners privatliv – fra hvor mange barn de bør få til hvorvidt de kan ta abort eller keisersnitt. Så det er grunnen til at det er særlig vanskelig for unge kvinner i Tyrkia. En kvinne har ingen verdi hvis hun ikke er gift, og det er familien som må beskyttes, ikke kvinnen, uansett omkostningene.

BD: Fremgangsmåtene til dagens regjering og dine eksempler med ulovlig trakassering viser hvor patriarkalsk det tyrkiske samfunnet er. Kvinner knebles bevisst. Hva må gjøres for å utfordre de antifeministiske og patriarkalske holdningene i kampen mot vold mot kvinner i Tyrkia?

CA: Dagens handlingsmønstre er brudd på kvinners menneskerettigheter. Statsministeren er selvsagt motstander av feministiske kvinner og gir uttrykk for dette ved en hver anledning. Men vi bryr oss ikke om hva han sier, han kan ikke stoppe oss. Kvinneorganisasjonene jobber svært hardt. Men statsministeren kommer med stadig skiftende utspill, og det sliter ut kvinnene. Kvinnene står midt i kampen mot den sexistiske agendaen han skaper hver eneste dag.

BD: Tror du at du vil klare å fortsette arbeidet ditt og utfordre disse meningene og praksisene uten å frykte å bli arrestert?

CA: Selvsagt vil jeg fortsette mitt arbeid. Ingen kan kneble meg.

Samtalen ble opprinnelig publisert på opendemocracy.net/5050 Oversetter for Utrop: Are Vogt Moum.