– Vi skal avskaffe sosial kontroll

Samfunnsdebattant og komiker Shabana Rehman Gaarder har sammen med Ingalill Sandal og Atefeh Moradi dannet den nye organisasjonen Sekulær Feministisk Front (SeFF) for å "avskaffe sosial sosial kontroll og æresrelatert undertrykking".
Atefeh Moradi, Ingalill Sandal og Shabana Rehman Gaarder tenker bredt i kampen for å avskaffe sosial kontroll og æreskultur, forklarer de overfor Utrop. 
0Shares

Sammen her de tre dannet Sekulær Feministisk Front (SeFF), hvor første målsetning blir å motivere flerkulturelle kvinner til å gå på 8. mars-toget.

– Organisasjonen ble opprettet etter initiativ fra Hedningsamfunnet og flere sekulære organisasjoner og enkeltpersoner som mente da at det er behov for en sekulær multietnisk og antirasistisk feministisk front som vil samarbeide tett med kvinnebevegelsen. SEFF ble da opprettet, er blodferskt og har kun hatt ett møte hittil der paroleforslag til 8. mars er diskutert. 

– Hvorfor trenger vi en ny feministisk organisasjon i Norge?

Historisk gruppeselfie: Bildet ble tatt av Shabana under SeFFs stiftelsesmøte.
Foto : Shabana Rehman Gaarder

– Det er behov for SeFF fordi den delen av kvinnekampen som dreier seg om religiøs og kulturell undertrykking langt fra er over, og det trengs flere på banen. Kvinnekampen i Norge beskyldes for at de ikke har i tilstrekkelig grad omfavnet alle kvinner. Med et stadig mer mangfoldig samfunn mener vi at det er behov for å sette æresrelatert vold og sosial kontroll mye mer på agendaen med mål om å få slutt på slike mekanismer, som overhodet ikke har en fornuftig plass i et moderne samfunn. Derfor ønsker vi å gå i åpen dialog med kvinnebevegelsen og synligjøre solidariteten vi vet er der.

– Hva er målsetningen til SeFF?

– Målet er å avskaffe sosial kontroll og æresrelatert undertrykking av spesielt jenter, men som også rammer mange gutter. Både de skamløse jentene og andre modige stemmer trenger all den støtte de kan få. Organisasjonene og enkeltmenneskene bak SeFF synes disse stemmene for ofte blir stående alene, blir utsatt for trusler og utstøting. Vi ønsker at så mange som mulig høyt og tydelig viser sin støtte og sammen kjemper for at mennesker selv skal kunne bestemme over sine liv uansett bakgrunn og tro. Med SeFF og organisasjonene bak har de et forum å kjempe utfra der de blir respektert for sine valg og har et nettverk

– Hvordan skal dere jobbe for å nå dette målet?

– Vi skal samarbeide med Kvinnebevegelsen og 8. mars-komiteen om å få dette på agendaen på kvinnedagen. Samtidig jobber vi med media og relevante fora. Vi ønsker dialog med alle gode krefter som kjemper mot det samme som oss. Vi vil skape en arena for de stemmene som ofte står alt for alene i kampen mot mørke krefter.

– Hva slags kamp mot sosial kontroll vil organisasjonen føre?

– Vi lever i et mangfoldig samfunn med innbyggere av ulik etnisitet, kultur og religion. SeFF består av forskjellige mennesker som samles fordi vi kjemper for felles verdier som vi mener er veldig viktige for et velfungerende samfunn. For SeFF er hovedkampen å styrke kvinners kamp og hjelpe dem å stå imot sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Dette finnes i alle strengt religiøse miljøer, også i kristne sekter, blant hinduer m.fl, men det er nødvendig å påpeke at dette er spesielt en utfordring i en del lukkede muslimske miljøer. SeFF mener kvinnebevegelsen trenger støtte og mer dialog for at utviklingen på dette feltet skal gå raskere, og vi ønsker en dialog med kvinnebevegelsen og bidra med vår ekspertise og personlige erfaringer på området. Åpne religiøse muslimske stemmer som bekjemper sosial kontroll har vår fulle støtte og solidaritet. Vi forventer også det samme tilbake overfor dem som feks bryter ut av religiøse fellesskap i sitt femisistiske prosjekt.

– Hva er det som skiller dere fra andre organisasjoner?

– Flere ting skiller SeFF fra andre organisasjoner; SeFF består av flere organisasjoner og enkeltindivider med samme mål om å avskaffe sosial kontroll og kvinneundertrykkende mekanismer som er fundert på religion og kultur. SeFF representerer flere etnisiteter, religiøse og politiske bakgrunner. Ikke minst representerer SeFF mange kvinner med minoritetsbakgrunn som selv har sett eller følt på kroppen hvordan sosial kontroll, religiøs undertrykking, tvangsekteskap, ære og kollektivt tankesett kan ødelegge for unge menneskers liv og muligheter. SeFF kaller seg “sekulær” fordi vi ikke blander oss inn i hvilken religion folk har. Vi ser som en privatsak, selv om jeg understreker at jeg støtter alle religiøse som jobber for likestilling og likeverd i miljøene også. Men vi vil kjempe imot kvinneundertrykkende mekanismer som ikke passer inn i et moderne, fritt og likestilt samfunn.

SeFFs har formulert følgende paroler, opplyser organisasjonen: 

Nei til sosial kontroll:
Sosial kontroll rammer svært mange og innebærer frihetsberøvelse, tankekontroll, fysisk kontroll og begrensning av spesielt jenters råderett over eget liv. Det er på tide å gi slipp på sosiale kontrollmekanismer som gjemmer seg bak kultur og religion, og slippe individene fri.

Avskaff ære:
Æresbegrepet er et hinder for både utvikling og individuell frihet. Det er en klamp om foten for alle som blir berørt, både de som utøver æreskontroll og aller mest ofrene. Det er i hovedsak jenter som har ansvar for familiens (mennenes) ære, og æresbegrepet omfatter sterk kontroll av kvinners seksualitet og individuelle frihet. Det er på tide å avskaffe ”æren” og gi både ærespolitiet og æresofrene fri.

Nei til religiøse kjønnsroller:
I et moderne, sekulært samfunn, der kvinner har alle muligheter til å delta i samfunnslivet på lik linje med menn, skal vi ikke pålegges kjønnsroller basert på patriarkalske og religiøse skrifter, skikker og krav.