Kritisk til SV-forslag om familiegjenforening

 

Salvanes (bildet), som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, kaller SVs forslag om å fjerne krav til inntekt og botid for familiegjenforening for en fattigdomsfelle, og tror forslaget vil virke mot sin hensikt.

– Jeg tror det kan være en fattigdomsfelle og ingen god idé. Det er fornuftig å stille krav om inntekt, særlig hvis du skal forsørge en familie, sier Salvanes til Dagsavisen.

SVs Karin Andersen svarer på kritikken med å si at SV er et familievennlig parti. 

 
Foto : Pressefoto

– Å frykte for familien sin gjør at folk blir sjuke og bruker opp kreftene på det istedenfor integrering, sier hun til Dagsavisen,

– Ikke uproblematisk
Jon Epland i Statistisk sentralbyrå mener en økning i barnetrygden som SV foreslår er ikke uproblematisk fordi det vil svekke insentivene til å søke lønnsarbeid. 

– For å unngå denne konflikten kunne en i stedet ha gitt lavinntektsfamiliene skattefradrag for lønnsinntekt. Det ville ha økt insentivene for å arbeide og bidratt til reduksjon i fattigdom blant barnefamiliene, sier Aaberge, til Dagsavisen.

Leder av programkomiteen i SV, Snorre Valen, mener flere av innvendingene fra økonomene er interessante, men ikke helt treffende.

– Når det gjelder barnetrygden så skal du ha ganske mange barn for at du skal kunne leve av den trygden. Men risikoen for dette er årsaken til at SV ikke vil behovsprøve barnetrygden. Sik barnetrygden er innrettet i dag er det den ytelsen som har minst effekt på arbeidsdeltakelse, sier Valen til Dagsavisen.