Fire timers førstehjelp

Frivillig bøssebærer
Foto: Jessica Allande
Norsk-pakistanere ga så det monner til flomofrene i det kriserammede hjemlandet.
0Shares
Latest posts by Jessica Allande/Carima Heinesen (see all)

255 348 kroner, og det på bare fire timer!Rundt 170
frivillige bøssebærere klarte lørdag å samle inn en kvart million
kroner til støtte for flomofrene i Pakistan, etter en fire timers
intensiv bøsseakjson på Grønland i Oslo.

Den pakistanske organisasjonen Rahma Islamic Relief Fund organiserte
bøsseaksjonen, som bidrar med helt nødvendig nødhjelp til hjemlandet.

Baber Qazi, styreleder i Rahma Islamic Relief Fond, forteller til Utrop
TV at han er veldig fornøyd med aksjonen – så vel oppmøtet som summen
som ble samlet inn svarte til forventingene og vel så det.

Se video her.