Se opptak fra debatt om hatefulle ytringer

1.1K+Shares

Hvordan motarbeide hatefulle ytringer, uten å begrense ytringsfriheten?

27 stemmer med ulik bakgrunn, standpunkt og med bred politisk og verdimessig tilhørighet, har bidratt med hvert sitt unike perspektiv i boka.

Ingen frihet uten ytringsfrihet

Fire av dem som har bidratt i boken, diskuterer i dette frokostmøtet ytringsfrihetens dilemmaer:

  • Kjersti Løken Stavrum leder Stiftelsen Tinius og er styreleder i Norsk Pen. Tidligere journalist og redaktør. Nylig ble hun oppnevnt av regjeringen til å lede Ytringsfrihetskommisjonen, med oppdraget “å utrede rammene for ytringsfrihet i Norge i dag”. Stavrum er utdannet statsviter, og har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund.
  • Dana Manouchehri er generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering, mangfold), som jobber med å bygge broer mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen og fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Hun er utdannet innen juss, velferd og sikkerhetsledelse.
  • Sylo Taraku er rådgiver i Tankesmien Agenda, hvor hans primære fagområder er innvandring, integrering, populisme, islam og ekstremisme. Han er udannet statsviter og tidligere generalsekretær i LIM. Taraku har gitt ut bøkene Frihetskampen i islam (2019), Balkanisering av Europa (2018) og Innvandringsrealisme (2016).
  • Lars H. Fr. Svendsen er professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen, og er tilknyttet den liberale tankesmien Civita. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet Løgnens filosofi (2020), Å forstå dyr (2018) og Frihetens filosofi (2013). Bøkene hans er oversatt til 29 språk.