Statsstipend til Walid Al-Kubaisi

Forfatter Walid Al-Kubaisi og Morten Wessel Krogstad får statsstipendiat av Kulturdepartementet.

Foto: Henrik Kreilisheim


Walid al-Kubaisi er forfatter, oversetter og frilansjournalist. Han debuterte med essaysamlingen ”Min tro, din myte” i 1996, som ble nominert til Brageprisen samme år. al-Kubaisi ble tildelt Skjervheimprisen i 2003.

Morten Wessel Krogstad har særlig markert seg innenfor fortidsminne- og arkitekturvern. Han mottok i 2004 Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen, for sin innsats.

Et statsstipend er en støtte til personer innenfor tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning. Stipend tildeles i form av et årlig beløp for at mottakeren skal kunne stå fritt i sitt virke, i følge Kulturdepartementet.


-Jeg setter umåtelig stor pris på hederen som jeg nå får av den norske stat, sier Walid Al-Kubaisi til tidsskriftet Dag og Tid i forbindelse med tilrådingen om statsstipend.


– Trass i at jeg har vært den flittigste "pakkisen" i Norge, lært norsk og vært ekstrem i integreringen min i det norske samfunnet, har jeg aldri greid å skaffe meg en fast jobb, uttaler Walid Al-Kubaisi til Dag og Tid.


Nå gleder han seg til en mer sorgløs tilværelse hva angår økonomi. Walid ga ut den første boken på norsk, "Min tro, din myte", i 1996. For tiden jobber han med to bokprosjekter. En om Irak og en om det han karakteriserer som "de geniale fortellingene" i Koranen.

- Jeg vil gjengi fortellinger i Koranen slik at de blir mulige å forstå for andre enn muslimer. Koranen, som Bibelen, er en fantastisk litterær kilde, sier Walid Al-Kubaisi