Flerkulturell kjærlighet

Stykket "Til Noreg der kjærleik ventar" tar for seg et relevant og aktuelt tema.

I 2007 ble “Til Noreg der kjærleik ventar” vist for første gang. Nå er forestillingen en del av det Norske Teatrets satsing i Mangfoldsåret 2008, hvor man har samarbeidet med Nordic Black Theatre, Mother Theatre og Noregs Ungdomslag, skriver Aftenposten.

Historien er nokså rett fram, den handler nemlig om forholdet mellom kvinne og mann, men oppleves samtidig som viktig og samfunnsrelevant. Slik er det også i det vanlige livet når kvinner utenfra kommer til Norge for å bli gjenforent med sitt livs norske kjærlighet.

Kvinnene det handler om kommer alle fra forskjellige verdensdeler: Veronica fra Argentina, Aina fra Kongo, Mara fra Filippinene, Kavitha fra India, Elvira fra Armenia og Dilek fra Tyrkia. Stykket viser møtet med kjærligheten i Norge, etableringen av sitt nye liv her i landet og savnet etter slekt og gamle venner som de ikke har fått sett på veldig lang tid.

Samfunnsrelatert 
“Til Noreg der kjærleik ventar” er et eksempel på hvordan et omtalt samfunnsfenomen kan bli til god teater. Gjennom historien til disse kvinnene får vi et innblikk i andre utenlandske kvinners virkelige situasjon. Om hvordan man skal møte folk fra andre kulturer enn den norske, og om hvordan det er for en som kommer utenfra å komme hit og starte et nytt liv etter å ha forlatt alt det som er kjent og kjært, men frivillig.

Gjennom disse kvinnenes gripende historier får vi et innblikk i andre tenkemåter. Og for et teaterstykke som “Til Noreg der kjærleik ventar” som skal og bør ha et såpass mangfoldig preget profil er dette noe som man skal kunne lykkes å kommunisere ut til seerne.

I rollene:

Kavitha Aske, Elvira Michaeli, Dilek Carelius, Aina Gnotou Schjørlien, Veronica Salinas, Mara H.B Acantalicio og Marius Leknes Snekkevåg. Forfatter/manus: Ingeborg Eliassen. Regi: Cliff Moustache.