Så har også andelen flyktninger som bosettes på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge gradvis økt de senere årene. Særlig de mindre kommunene begynner å se sammenhengen mellom bosetting av flyktninger og deres eget behov for arbeidskraft og ønske om flere innbyggere.

De ser flyktningene som en ressurs som er positiv for lokalsamfunnet. Tranøy i Troms er et eksempel på dette. Da kommunen i 2009 bestemte seg for å bosette flyktninger, hadde Rådmann Alf Rørbakk målene klare: å utnytte boliger som sto tomme, øke folketallet og bedre inntektene.

Tranøy så dette som en anledning til å skape arbeidskraft kommunen trengte, spesielt innenfor pleiesektoren for den aldrende befolkningen.