– LIM står for assimilering

 
Samfunnsdebattant Iffit Qureshi hevder det nyopprettede nettverket Likestilling, integrering og mangfold (LIM) har en assimileringsvennlig agenda. LIM-representanter Utrop har kontaktet, avviser kritikken.

Lørdag 16. januar holdt innvandrernettverket LIM en markering mot vold og ekstremisme i Oslo. Nettverket har lagt ut et forslag til manifest på Facebook, og har klart å få med seg over 1000 medlemmer på gruppens side.

Samfunnsdebattant Iffit Qureshi er sterkt kritisk til gruppen og sier seg overrasket over hvor mange medlemmer LIM har fått på Facebook.

– Jeg tror det som er mest overraskende, er hvor mange som støtter og melder seg på uten å tenke over hva gruppen faktisk står for og hvem de får støtte av, sier hun.

Gunn Hild Lem: Integrering bør sees utifra et individperspektiv.
Foto : Privat

Vi norske muslimer må få til en kultur for autoritetskritikk. Uansett om det er religion eller politikk.

Hun hevder gruppen ikke vil bidra til noe særlig god tone i integreringsdebatten.

Fastslår LIM skal kjempe for både muslimers og ikke-muslimers rettigheter, mener Shakeel Rehman.
Foto : Privat

– LIM står helt klart på lag med de politiske kreftene som støtter assimilering i Norge. Her snakker vi om en gruppe som backes opp av høyreradikale tenketanker som Human Rights Service og document.no. At denne gruppen hylles i mediene, er skuffende. LIM er opptatt av å skape splid fremfor en norsk “vi”-identitet.

Tror ikke på Rehman

En av frontfigurene i nettverket er Shakeel Rehman. Qureshi avviser hans selverklærte status som “liberal muslim”.

– Han er ingen liberal muslim. Han har erklært seg selv som humanist og tatt avstand fra islam, så jeg synes det er hykleri av ham å framstå som liberal muslim. Jeg vil heller fremheve Abid Q. Raja som et langt bedre alternativ for de som vil ha en “liberal islamsk” stemme i samfunnsdebatten, avrunder hun.

Heller ikke Gunn Hild Lem, en annen som er tilknyttet nettverket, går fri for kritikk.

– Hun har støttet sin avdøde ektemanns hårreisende påstander om at Norge holder på å bli invadert av muslimer. Et slikt innspill fører ikke til dialog og forsoning.

Har misforstått

Enken etter den avdøde lederen for “Fremtiden i Våre Hender”, Steinar Lem, blir nokså paff når Utrop viser til Qureshis kritikk.

– Jeg skjønner ikke helt hvor hun har det at jeg mener vi holder på å bli invadert av muslimer. Når det gjelder min avdøde manns synspunkter, har jeg alltid uttalt at han fikk stå for det han sa. Jeg forsto hans bekymring for en stor og rask innvandring. Likevel; det å forstå en bekymring er ikke det samme som å påstå at vi holder på å bli invadert.

Individer skaper samfunn

Lem, som karakteriserer seg selv som religionskritisk feminist og tilhenger av ytringsfriheten, sier LIM er opptatt av dialog og forsoning, men fastholder at det er enkeltpersoner fremfor grupper som skaper samfunn.

– Hele poenget med å ha LIM er å få lov til å være individer mer enn medlemmer av en gruppe. Vi skal bidra til å skape et samfunn hvor tillit mellom individer fremfor motsetninger og frykt mellom grupper får grobunn. Inntrykket jeg har av Qureshis utspill er at hun er opptatt av at muslimer nærmest for enhver pris skal fortsette å opptre og identifisere som en egen gruppe i stedet for som individ å bli aktører i storsamfunnet.

Etterlyser takhøyde

Shakeel Rehman avviser kategorisk at han skal ha tatt avstand fra islam.

– Når det gjelder om jeg er humanist eller liberal muslim så kan jeg kalle meg
begge. Humanisme har jeg fra islam og fra min søken etter kunnskap.

Han hevder også at krav om ytringsfrihet og valgfrihet er fullt kompatibelt utifra et islamsk livssyn.

– Jeg har kritisert elementer i islam som bryter med menneskerettigheter nettopp for å få positive endringer. Vi norske muslimer må jobbe for å få til en kultur for autoritetskritikk.
Uansett om det er religion eller politikk.

Hvordan vil du vurdere uttalelsene fra Qureshi om deg selv og LIM?

– LIM har, til Qureshis store skuffelse, fått enorm støtte. Tydeligvis
har vi sett behovet for et slikt nettverk, mye grunnet hennes negative meninger som skaper splid. Jeg kan nevne hennes
støtte til unge menn som utførte selvmordshandlinger i London, eller å kalle folk som jobber for mennesker med svak rettssikkerhet for kokosnøtter. Istedet for å verdsette personer som kritiserer ukultur prøver hun å
bremse fremskritt.