Gir teater- og dansemidler til inkludering

 
Foto : kulturradet.no
Kulturrådet fordelte under siste rådsmøte tidligere denne måneden 29 millioner kroner til 41 prosjekter innen fri scenekunst. Flere danseprosjekter med inkludering som formål drar nytte av midlene.
0Shares

Tilsammen kom det inn 181 søknader til søknadsfristen 1. september, med en samlet søknadssum på 86,5 millioner kroner. 
 
Under ordningen for fri scenekunst – teater ble det behandlet 111 søknader. Her ble 20 prosjekter støttet med i overkant av 15 millioner kroner. I tillegg fikk 21 danseprosjekter innvilget til sammen 14 millioner kroner i støtte, melder NTB.
 
– Stort spenn
Rådsmedlem og leder for faglig utvalg for dans, Arne Fagerholt (bildet), forteller at søknadsrunden bærer preg av et stort spenn i uttrykk, produksjonsformater og nedslagsfelt. Prosjektene som mottar tilskudd foregår over hele landet, men det er ikke alltid lett å se ut fra tilskuddslistene.

– Vi ser at det er mange prosjekter, spesielt på dansefeltet, hvor søkers bostedsadresse sier lite om hvor prosjektet skal realiseres, sier Fagerholt til NTB.

Et eksempel på dette er Mia Habib (bildet under), som er denne søknadsrundens store satsing. Habib er bosatt i Haugesund, men forestillingene skal vises rundt om i hele landet. Hun er tildelt 2,8 millioner kroner over to år til to ulike prosjekter; En sang til og We insist: Den fremmede innenfor. Sistnevnte er et oppsøkende prosjekt som skal finne sted utenfor konvensjonelle forestillingsrom; private hjem, klubber, barer, foajeer og ulike utendørsrom.

 
Foto : Yoav Tal/Mia Habib Productions/Sweet & Tender Norway

Med en bevilgning til tre prosjekter over tre år blir det interessant å se hvordan Statsteatret vil utvikle seg med større langsiktighet i tilskuddet.

Norsk-samisk samarbeid
Blant teaterprosjektene som har fått støtte er Statsteatret, som er tildelt 2,6 mill kr til tre prosjekter over en treårsperiode. Prosjektene 1814 Norga, 1880 Amerika og 1930 Depresjonen inngår i en lengre rekke produksjoner med historisk tematikk. 1814 Norga er et samarbeidsprosjekt med Beaivvas Sami Teahter og er et forsøk på å vri perspektivet mellom det norske og det samiske.

– Statsteatret er en interessant frigruppe med bakgrunn fra institusjonsverden, dette er kunstnere som har forlatt institusjonene for å jobbe sammen i det frie scenekunstfeltet. Med en bevilgning til tre prosjekter over tre år blir det interessant å se hvordan Statsteatret vil utvikle seg med større langsiktighet i tilskuddet, sier leder for Faglig utvalg for teater og rådsmedlem, Iren Reppen.

– Spennende fra Bosnia
Azra Halilovic mottar 618 000 kr for realisering av prosjektet Manjaca 1200. Azra Halilovics erfaringer fra krigen i Bosnia og Hercegovina på 90-tallet danner bakteppe for denne produksjonen.

– Vi er veldig spente på dette prosjektet. Det er et formmessig interessant prosjekt som er tilknyttet mange spennende samarbeidspartnere, forteller Reppen til NTB.

Historiens bakteppe er konsentrasjonsleiren Manjaca, der bosniske muslimske menn satt fanget. Blant disse var også Azra Halilovics bror. Prosjektet er en videreføring av Halilovics forrige prosjekt 1000 Zasto 1000 Zato som tok utgangspunkt i Azras egne dagboksnotater fra perioden 1998 til 2000. I prosjektet Manjaca vil Halilovic skape en fiktiv rettsak med seg selv og krigsforbryteren Radovan Karadzic. Prosjektet er en samproduksjon med trodheimsbaserte Teaterhuset Avant Garden.