Neda Ibrahim ble Årets Nordmann

F.v: Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud, Heidi Bjerga, leder av støttegruppen for Neda, Karl Eldar Evang fra 12. januar-foreningen, Arild Humlen (Ibrahim-familiens advokat) og forfatter av boken om Neda og asylbarna, Kari Gellein
Foto: Claudio Castello
Asylbarnet Neda Ibrahim (12), som tidligere i år ble tvangsutsendt sammen med resten av familien til Jordan, har fått årets pris av Ny Tid.
0Shares

– Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg.

Ved å henvise til dette sitatet fra asylbarnet til Dagsrevyen da de var på Dale asylmottak, åpnet Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud kanskje en av de mest følelsesladede av avisens årlige kåringer av Årets Nordmann-prisen.

For personen han skulle gi prisen til, befinner seg flere tusen mil unna, i Jordan. Utsendt, og i en juridisk prosess med å få komme tilbake til det landet hun (og familien) ser på som sitt. For å markere fraværet av Neda hadde man en tom stol hvor man la prisen  et innrammet bilde. Og uten blomster denne gangen.

Her får Bjerga, som tok i mot Årets Nordmann på vegne av Neda Ibrahim, prisen av Herbjørnsrud.
Foto : Claudio Castello

– Gjennom sine ord ble Neda Ibrahim kjent for allmennheten. Siden den gang har hun på reflektert og modent vis gitt asylbarna en stemme i den offentlige debatten, og blitt en representant for disse. 

– Ventetiden rammer asylbarna ekstra tungt fordi barndommen er kort, og de psykiske belastningene av førstnevnte, mener Karl Eldar Evang fra 12. januar-foreningen.
Foto : Claudio Castello

– Uavhengig av de juridiske konklusjonene i hennes sak, så vil Ny Tid fremheve betydningen av Nedas kamp for å bli i det landet hun elsker. Hennes sak og kamp har betydning, ikke bare for asylbarn, men også for det norske samfunnet som helhet. Neda Ibrahim har vist en heroisk innsats for å bli værende i Norge. Selv fra Jordan fortsetter hun å vise den samme lengselen og kjærligheten til Norge og Rogaland. I utlendighet har hun utvidet definisjonen av hva det vil si å være en god nordmann av i dag, la Herbjørnsrud til.

En ensom stol i Nedas fravær: prisvinneren ble tidligere i år tvangsutsendt fra Norge. (Tegning: Firuz Kutal).
Foto : Claudio Castello

Hilste med klump i halsen
Heidi Bjerga, leder av støttegruppen for Neda, mottok prisen på vegne av 12-åringen, og hilste henne med en klump i halsen.

– Kjære Neda. Gratulerer med dagen. Jeg vet at du er stolt, men jeg vet at du óg tenker på om du får komme hjem. Nå får du denne prisen på vegne av din familie og alle asylbarn. I tingretten sa dommeren at du og din familie aldri skulle ha blitt sendt ut, noe mange er enige med meg i. At UNE henter dere og dumper dere i Jordan når de visste at dere hadde gått til sak, er helt uakseptabelt.

At samme instans velger å tviholde på vedtaket, mener Bjerga undergraver tilliten til den norske rettsstaten.

– Tingrettsdommen sier helt klart at dere aldri skulle blitt sendt ut. UNE ser vekk fra barnekonvensjonen og stortingsmeldingen Barn på Flukt. Jeg innser at dette har vært en vond ventetid for dere alle. Nå begynner enda en ny ventetid, som vi skal gjennom sammen med deg og dine nærmeste.

Understreker tilhørighet
Karl Eldar Evang, leder for 12. januar-foreningen, var også tilstede under prisudelingen. Han reagerte med glede på at 12-åringen ble kåret til Årets Nordmann.

– Jeg tenker at prisutdelingen understreker Nedas tilhørighet til Norge, og at den ikke minst er en anerkjennelse av asylbarnas kamp, sier Evang til utrop.no.

Tror du hun får vende tilbake til Norge?

– Her handler det om tidsaspektet. Ventetiden rammer asylbarna ekstra tungt fordi barndommen er kort, og de psykiske belastningene av førstnevnte. Jeg er optimist, og håper på vegne av henne og alle andre lengeværende asylbarn at saken får en positiv utgang.

Er det loven i seg selv som er urimelig, eller måten den praktiseres i poltikken på overfor asylbarna?

– I bunn og grunn så er det politikernes handlingslammelse som er, og frem til nå har vært, det største problemet. Nå ser vi signaler om forhandlinger mellom regjeringen og sentrumspartiene på feltet. Jeg ser det som veldig viktig at ivaretakelsen av barnas beste kommer frem som det viktigste momentet under disse, sier Evang til utrop.no. 

For Ny Tids sak om prisutdelingen, klikk her.