– Å sende barn til Somalia er omsorgssvikt

Amal Adem
Foto : Aschehoug
Forfatter Amal Aden mener at foreldre som sender barna sine til Somalia alene bør stilles for retten for omsorgssvikt, skriver avisa Nordland. 
Avatar

Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Jeg er blitt fortalt at foreldrene noen ganger blir med til flyplassen i Somalia, tar fra barna passene og reiser til Norge igjen med passene. Disse foreldrene burde stilles for retten for omsorgssvikt, sier Aden til Dagsavisen.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at i perioden 2000-2012 ble over 6.000 barn med innvandrerbakgrunn registrert som utflyttet. Bare i 2010 ble 488 innvandrerbarn sendt ut av Norge alene. 220 av disse er somalisk-norske barn. 69 har irakisk bakgrunn og 56 har pakistansk bakgrunn.

Overrasker ikke
Tallene overrasker ikke Amal Aden. Hun forteller at hun nesten ukentlig møter barn og unge som frykter for å bli sendt til foreldrenes hjemland.

Aden har møtt barn som har kommet hjem etter lengre opphold i Somalia, og de sliter med psykiske problemer i etterkant. I stedet for å blindt lystre sine foreldre, mener Aden at ungdommene bør ta ansvar for seg selv så tidlig som mulig.

– Jeg har møtt unge jenter på 19 år som vil flytte hjemmefra, men da sier foreldrene at “hvis du kommer på den tanken igjen, sender vi deg til Somalia”.

– Min største oppfordring til somaliske ungdom er å flytte hjemmefra når de blir myndige. Foreldre eier ikke sine barn, og de kan ikke ødelegge barnas framtid, sier Aden.