Innstramningene fra de blåblå på sosiale ytelser vil gå utover minoritetsfamiliene, hevder samfunnsdebattant.
Foto: Pressebilde

– Klassisk Frp-retorikk

– Seks av ti fattige barn som lever i fattigdom i Norge har minoritetsbakgrunn. Ved å opprettholde disse trygde­ordningene, holder man dem faktisk i fattigdom, sier Frp-politikeren Mazhyar Keshvari. 

Utrop nr. 43/2014 (13.11.2014)

Keshvari syntes i et intervju med Dagsavisen at det var vanskelig å forstå reaksjonene på regjeringens innstramninger på trygdeytelser gjennom det nye statsbudsjettet, spesielt utifra et integreringsperspektiv.

– Jeg ser det som helt uforståelig at det kommer reaksjoner på at barnetillegget reduseres, sa Keshvari i intervjuet.

Foto: Privat

Uttalelsen er asylrettsforkjemperen og samfunnsdebattanten Evy Ellingvåg skeptisk til, og kaller Keshvaris utspill for klassisk Frp-retorikk.

Ellingvåg er spesielt skeptisk til at Keshvari mener fattigdomsbekjempelse hos minoritetsbarn kan påvirkes gjennom at det skal lønne seg mer å jobbe enn å motta barnetillegg.

– Hva i huleste har barnetillegget til uføre med minoritetsfamilier å gjøre? Her ligger det en implisitt forutinntakelse av at flere av de som mottar uføretrygd er fra minoritetene, og at de velger uføretrygd. Ingen "velger" en uføretrygd. Man kan velge å la være å arbeide, men man kan ikke velge en uføretrygd, sier Ellingvåg til utrop.no.

Smaker av mistenkeliggjøring
Videre argumenterer hun for at mistenkeliggjøring av minoritetsgrupper for å begrunne nødvendigheten av grep mot uføre er veldig stygt.

Foto: Privat

– Hvis argumentet for at å fjerne barnetillegget for uføretrygdede er integreringsfremmende, så forutsetter det at uføretrygdede som er fra minoriteter kan få tilpasset arbeid som utlikner inntekstapet som rammer ungene.