Foto: Illustrasjon.
Foto: Flcikr

Lanserte statusrapport om integreringsarbeidet

Statusen for tiltakene i integreringsmeldingen Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk er gjort opp i løpet av sommeren.

Utrop nr. 29/2017 (01.08.2017)

Integreringsmeldingen bygger opp under under regjeringens mål for integreringspolitikken, nemlig at alle som skal bo eller leve i Norge, kommer i jobb, blir skattebetalere og deltagende borgere, går det frem på nettstedet regjeringen.no.

Integreringsmeldingen har lansert 69 tiltak på ulike departementers ansvarsområder. Ifølge Justisdepartementet har dette ført til "et løft for integreringspolitikken i Norge".

– Regjeringen har blant annet etablert integreringsmottak, innført opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere, innført tidlig kartlegging av asylsøkeres kompetanse, styrket arbeidsretting av kvalifiseringsarbeidet for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn, lagt frem handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og lagt frem strategi mot hatefulle ytringer.

Klikk her for å lese statusrapporten