Du må stemme ved årets stortingsvalg fordi…

Oppfordrer alle til å stemme.
Foto : Henrik Kreilisheim

– Du må stemme ved årets stortingsvalg fordi stemmeretten er en svært verdifull rettighet du ikke må ta for gitt. Jeg stemmer ved årets stortingsvalg fordi jeg ønsker å være med på å bestemme utviklingen av samfunnet, sier Wasim Zahid, kardiologspesialist, bedre kjent som Twitter-legen.