Gir 20 millioner for å få flere minoritetsspråklige barnehagebarn

Integreringsminister Jan Tore Sanner varsler om reform av introduksjonsprogrammet.
Foto : Kjetil Ree, wikimedia commons
Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) gir 20 millioner til 22 kommuner til aktivt og oppsøkende rekrutteringsarbeid for å få flere minoritetsspråklige barn til barnehagene.

– Barnehagen er en viktig arena for integrering, og for å gi barn gode norskkunnskaper før de starter på skolen. Det gir barna en bedre start på hele skoleløpet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

I dag går 91 prosent av barna i hele befolkningen i barnehage, mens dette kun gjelder 79 prosent av de minoritetsspråklige barna. Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage gjør det bedre på skolen enn minoritetsspråklige barn som ikke har gjort det.

De 20 millionene er satt av til aktivt og oppsøkende rekrutteringsarbeid i kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Trondheim, Sandnes, Sandefjord, Fredrikstad, Kristiansand, Asker, Sarpsborg, Drammen, Skien, Ålesund, Larvik, Tromsø, Tønsberg, Arendal, Horten, Haugesund, Hå og Moss. Kommunene må søke for å få tilskudd.

Kommunene har til sammen over 6650 minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, og det e

Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) gir 20 millioner til 22 kommuner for å få dem til å rekruttere flere barn til barnehager.
r store lokale variasjoner. For eksempel er det hele 35 prosent av de minoritetsspråklige barna i Horten som ikke går i barnehage, mens det gjelder kun 12 prosent i Drammen.

– Vi vil at kommunene skal jobbe enda mer oppsøkende slik at flere minoritetsspråklige foreldre velger å la barna gå i barnehage. En del nyankomne kjenner ikke til ordningene som gjør det økonomisk mulig å velge barnehagen, andre kjenner ikke til hva barnehage er.  Å la barna gå i barnehagen åpner også for at foreldrene raskere kan komme ut i jobb, sier Sanner. 

Regjeringen har blant annet innført nasjonal moderasjonsordning, slik at ingen familier må betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehage. Regjeringen har også innført nasjonal ordning med gratis kjernetid for 3-, 4 og 5 åringer. Det gjennomføres også flere forsøk med gratis barnehager og SFO for familier med lavinntekt.