Ap må bli tydeligere i innvandrings- og integreringspolitikken

Fattet stemning: Inne på Aps valgvake på Folkets Hus er stemningen noe nedslått etter den første valgmålingen. Samtidig håper man på at ting vil bedre seg etterhvert som resultatene kommer inn.
Foto: Claudio Castello
Utydelighet i innvandringssaker kan ha påvirket usikre velgere til å ikke stemme Ap. Det er den lille forskjellen som kan ha veltet Ap.

“Politiske partier bør være mer konkrete i saker som angår etniske minoriteter”, uttalte Athar Ali i Norsk Innvandrerforum under valgkampen. “Vi savner større engasjement og stillingstagen i saker som etniske minoriteter er opptatt av. Det gjelder for eksempel krav når det gjelder familiegjenforening, levekår, barnevernsarbeid blant minoriteter, asyl og innvandringspolitikk. Det er forskjell mellom partiene, men generelt virker det som de har å lite tilby innvandrere og flyktninger”, sa han videre.

Athar Ali er ingen hvem som helst. Han var den første ikke-vestlige innvandrer som møtte på Stortinget, da han i mars 1994 møtte som vararepresentant for Erling Folkvord. Og den tydeligheten som Ali etterlyser, gjelder alle politiske partier. Arbeiderpartiet har tapt valget, og spørsmålet om Ap har vært tydelig nok i innvandrings- og integreringspolitikken, er et spørsmål som partiet selv har begynt å stille seg.

Utrop er også av den oppfatning at Ap var utydelig generelt i sin kommunikasjon, og enda mer utydelig i integrering- og innvandringspolitikken. Tidligere partileder i Ap Jens Stoltenberg tilhørte høyrefløyen i Ap, mens arvtakeren Jonas Gahr Støre ble oppfattet å tilhøre mer sentrum-venstre. Derfor var det mye spenning knyttet til om Støre ville kommunisere sitt ståsted i de sensitive sakene i innvandringspolitikken. Men presiseringene og utdypningene som vi håpet på, kom ikke tydelig nok. Unntaket er TV-debattene, men disse sees av spesielle grupper som er særlig interessert i politikk og samfunnsliv. Ap sentralt har ikke hatt gode nok strategier for å nå fram til mannen i gata med sitt budskap. Riktignok har Ap drevet valgkamp blant innvandrerbefolkningen ved å holde foredrag på moskeer og andre steder hvor innvandrere møtes, og tilsynelatende lyktes med det. Men dette er ikke nok. De store tradisjonelle gruppene Ap-velgere som var i tvil denne gangen, lot være å stemme Ap.

Ap sentralt har ikke hatt gode nok strategier for å nå fram til mannen i gata med sitt budskap.

Det er også forskere som har pekt på at Ap og deres søsterpartier i andre land gjør det dårlig sett i fra et historisk perspektiv siste ti år.

Men spørsmålet er hvor mye innvandringssaker påvirker valg av politiske partier. Det er rimelig å anta at de velgerne som er mest negative til innvandrere stemmer på partier som er restriktive, men flertallet nordmenn er mer interessert i finans- og økonomipolititikk, skole- og oppvekst og andre områder. Dette gjelder også personer med innvandrerbakgrunn. I en valgundersøkelse Utrop foretok i 2005 kom det frem at også innvandrere var mer opptatt av andre politikkområder enn innvandring.

Det er likevel rimelig å anta at utydelighet i innvandringssaker kan ha påvirket usikre velgere til å ikke stemme Ap. Det er den lille forskjellen som kan ha veltet Ap.