Foto: Jessica Allande

Feiret Eid i fengselet

Fredag 10. september feiret den muslimske delen av befolkningen ”Eid”. Islamsk-marokkansk råd i Oslo, sørget for at innsatte i Oslo fengsel fikk oppleve gleden av helligdagen.