Indias gigant-prosjekt mot innvandring

Skammens mur: Neste år skal grensemuren mellom India og Bangladesh stå ferdig. Men grenseovergangene er sårbare og mange tar seg over ved hjelp av korrupte grensevakter. Samtidig er rapportene om overgrep og drap utført av grensevakter mange
Foto: Wikimedia Commons
I skyggen av problemene i Midtøsten, finanskrisen og kampen mot terror har India bygget en av verdens lengste grensemurer. Siden 2000 har over 1000 mennesker, de fleste av dem fattige bangladeshere, blitt drept av grensesoldater i nærheten av muren.
0Shares

Langs grensen til Bangladesh snor det seg nå et 4000 kilometer langt grensegjerde. Soldatene som bevokter grensen har igjen og igjen skutt folk som forsøker å krysse grensen ulovlig. Ifølge offisielle uttalelser skyter soldatene kun i selvforsvar, men de aller fleste er skutt i ryggen, i flukt. Human Rights Watch kommer med kraftig kritikk av Indias grensekontroll i en rapport fra 2010.

I januar i år ble 15-åringen Felani drept da hun forsøkte å krysse grensen uten gyldige papirer. Hun ville fra India tilbake til hjemlandet Bangladesh for å gifte seg. Faren hadde betalt en fikser for å få dem forbi det beryktede grensegjerdet. Ved daggry fikk de endelig beskjed om at de skulle være trygt å krysse. Faren kom seg uskadd over grensen, men Felanis klær ble hengende fast i piggtråden. Hun fikk panikk og skrek. Dermed dukket en grensesoldat opp. Han skjøt på kloss hold og drepte henne med ett skudd. Først flere timer senere fikk familien liket utlevert. Da var alle smykker og verdisaker forsvunnet fra den unge kroppen. 

Smugling og terrorisme
Etter at historien om Felani ble kjent, har flere vestlige medier blitt oppmerksomme på saken. I Norge har Dag og Tid skrevet om muren. India begrunner byggingen, som er beregnet til å få en prislapp på nærmere sju milliarder kroner når den endelig ferdigstilles neste år, med kamp mot terrorisme, ulovlig innvandring og narkotikasmugling.

Men rammen rundt byggingen er større enn som så. India, som har opplevd sterk vekst i viktige sektorer av økonomien de siste årene, er omgitt av flere land med rask befolkningsvekst og svært fattig befolkning. Bangladesh er et av dem og i tillegg et av verdens tettest befolkede. Mange søker lykken i India. Men å krysse grensen har nå blitt en ekstrem risikosport. Ingen vet hvor mange bangladeshere som bor i India da mye av migrasjonen er uformell, men anslagene ligger mellom 10 og 20 millioner. En annen faktor er religion. I Bangladesh er det store flertallet av befolkningen muslimer, mens det er hinduismen som dominerer i India.

Mulig masseinnvandring
Og trykket på den indiske grensen kan bli enda sterkere i fremtiden. Store deler av det lavtliggende Bangladesh er truet av klimaendringene. Etter hvert som havnivået stiger og havvann siver inn i, gjøres fruktbart jordbruksland om til saltørken. Mangel på ferskvann kan også bli et problem. Den globale oppvarmingen gjør at breene i Himalaya, som forsyner store deler av India og Bangladesh med smeltevann hvert år, er i ferd med å forsvinne. Eksperter ser på Bangladesh som et av verdens mest sårbare områder hva gjelder klimaendringer. Dersom de verste spådommene slår til og Bangladesh blir rammet av en større naturkatastrofe, vil muren, som mange steder snarere er et for et hagegjerde å regne, ikke være nok til å holde strømmene av flyktninger tilbake. Det spår Slate Magazine.